Slide to Down
Atatürk Ansiklopedisi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar uzanan süreçte Türk ulusunun geleceğinin şekillenmesinde gerçekleştirdiği inkılâplar ve dönemin tarihî şahsiyetleri hakkındaki bilgiler.
Türk Dünyası Ansiklopedisi
Mete'den günümüze Türk Dünyasını kapsamlı bir biçimde araştıran, Türk devlet geleneği, devlet tarihleri, gelenekeler, destanlar, efsanelerden bilimsel gelişmelere kadar kampsamlı bir araştırmayı içeren ansiklopedi.

Haberler

Tüm Haberler

Etkinlikler

Atatürk Araştırma Merkezince, vizyonu doğrultusunda, faaliyet alanına giren konularda; başta valilikler olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum, panel, çalıştay, konferans, vb. etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 1984-2018 yılları arasında geniş katılımlı 8 uluslararası Atatürk Kongresi ile birçok ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, panel ve konferans düzenlenmiştir.

E-Mağaza

Atatürk Araştırma Merkezi E-Mağaza içerisinde kurumumuz tarafından yayınlanan süreli ve süresiz yayınlara, kitaplara ve diğer içeriklere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Atatürk Araştırma Merkezi E-Mağaza ile kolayca alışveriş yapın.

Şimdi Alışveriş Yapın