Sempozyumlar# Tarih Konu Yer
1 21 Mart - 23 Mart 2018 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu Yozgat
2 12 Nisan - 14 Nisan 2018 Türkiye’de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları Uluslararası Sempozyumu Şanlıurfa
3 24 Nisan - 27 Nisan 2018 20. Yüzyılın Başlarından Günümüze Türk Dünyasındaki Siyasî, İktisadî ve Kültürel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu Almatı/Kazakistan
4 25 Nisan - 29 Nisan 2018 20. Yüzyılda Türk Müslüman Halklarına Karşı Soykırımlar Uluslararası Sempozyumu Kusar/Azerbaycan
5 10 Mayıs - 12 Mayıs 2018 Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu Muş
6 13 Eylül - 16 Eylül 2018 I. Dünya Savaşı Dönemi’nde Osmanlı Devleti-Azerbaycan İlişkileri ve Kafkas İslam Ordusu Uluslararası Sempozyumu Bakü/Azerbaycan
7 5 Aralık - 6 Aralık 2018 “Maksudi Kardeşlerin Bilimsel Mirası ve Sosyal Faaliyetleri” Uluslararası Bilimsel Konferans Kazan/Rusya
8 4 Ekim - 6 Ekim 2017 Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu Köstence/Romanya
9 25 Ekim - 27 Ekim 2017 100. Yılında Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri Uluslararası Sempozyumu Kars
10 30 Kasım - 2 Aralık 2017 II. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu Emperyalizm, Hegemonya ve İstihbarat Faaliyetleri Giresun
11 15 Kasım - 17 Kasım 2017 Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu Kırşehir
12 7 Nisan - 9 Nisan 2016 Diplomasi ve Dış Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü Sempozyumu İstanbul
13 14 Nisan - 16 Nisan 2016 Geçmişten Günümüze Malatya (Kent, Kültür ve Kimlik) Malatya
14 28 Nisan - 29 Nisan 2016 Kut’ül Amâre Zaferinin 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşında Irak Cephesi Uluslararası Sempozyumu Mardin
15 12 Mayıs - 14 Mayıs 2016 Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi Uluslararası Sempozyumu (XIX. Yüzyıldan Günümüze) Bitlis
16 19 Ekim - 21 Ekim 2016 Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu Elazığ
17 17 Kasım - 19 Kasım 2016 Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu Nahçıvan
18 1 Aralık - 2 Aralık 2016 Sykes – Picot Gizli Antlaşmasının 100.Yılında Orta Doğu ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu Ankara
19 16 Nisan - 18 Nisan 2015 Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Bartın
20 5 Kasım - 7 Kasım 2015 Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Sempozyumu Iğdır
21 26 Kasım - 28 Kasım 2015 Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu İzmir
22 10 Aralık - 11 Aralık 2015 İstiklal Mahkemeleri Sempozyumu Adıyaman
23 8 Mayıs - 10 Mayıs 2014 “Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu” Trabzon
24 25 Eylül - 27 Eylül 2014 100.Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Kafkas (Doğu) Cephesi Erzurum
25 3 Kasım - 5 Kasım 2014 100. YILINDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU Budapeşte / Macaristan
26 11 Aralık - 13 Aralık 2014 “Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği” KKTC
27 26 Eylül - 28 Eylül 2013 “Mudanya Mütarekesi’nden Günümüze Bursa” Bursa
28 23 Ekim - 25 Ekim 2013 “Kuruluşundan 90.Yılına Türkiye Cumhuriyeti” Eskişehir
29 31 Ekim - 4 Kasım 2013 “Kazakistan-Türkiye İlişkilerinin Geleceği” Kazakistan
30 13 Kasım - 15 Kasım 2013 “Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları I- 90.Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti” Ankara
31 25 Aralık - 27 Aralık 2013 “Milli Mücadele’de Güney Bölgesi” Gaziantep
32 24 Şubat - 25 Şubat 2012 “I. Dünya Savaşı’ndan Lozan Barışına Trabzon” Trabzon
33 26 Eylül - 26 Eylül 2012 II. Uluslararası Tarih Sempozyumu “Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir” İzmir
34 2 Ekim - 4 Ekim 2012 “Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele Ve Zafer Yolu Sempozyumu” Uşak
35 14 Nisan - 17 Nisan 2011 CIEPO 4. Ara Dönem Sempozyumu Uşak
36 14 Mayıs - 14 Mayıs 2011 “Türk İşçi Göçünün Sosyal, Siyasi, Ekonomi ve Sağlık Açılarından Bilimsel Analizi” konulu sempozyum. Wurzburg - Almanya
37 19 Mayıs - 21 Mayıs 2011 Atatürk’ün Doğumunun 130.Yılı dolayısıyla “Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye’nin İç ve Dış Politikasında Kemalizm” konulu uluslararası sempozyum. Tataristan
38 26 Eylül - 30 Eylül 2011 79. Dil Bayramı Etkinlikleri Kapsamında Evliya Çelebi’nin Doğumunun 400. Yıl Dönümü Etkinlikleri İstanbul-Bursa-Kütahya
39 20 Mayıs - 20 Mayıs 2010 “Türkiye-Balkanlar Uluslararası Dostluk ve İşbirliği” İstanbul
40 9 Haziran - 10 Haziran 2010 “Türkiye ve Irak İlişkileri Tarihi ve Geleceğe Yönelik Açılımlar” Ankara
41 21 Ekim - 23 Ekim 2010 “İstiklal Yolu Sempozyumu” Çankırı
42 27 Ekim - 27 Ekim 2010 “Türkiye’de Cumhuriyet Politikaları” Ankara
43 23 Aralık - 23 Aralık 2010 Cumhuriyet’in 87. Yılında Anayasa ve Dış Politika Tartışmaları Ankara
44 2 Kasım - 3 Kasım 2009 Türkiye Ortadoğu Uluslararası Dostluk ve İşbirliği Sempozyumu Hatay
45 26 Nisan - 27 Nisan 2006 Dünden Bugüne Türklerde Kadın Hakları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
46 29 Mayıs - 30 Mayıs 2005 Ermeni Sorununda Gerçekler Uluslararası Sempozyumu Bakü - Azerbaycan
47 2 Eylül - 3 Eylül 2005 Sivas Kongresi IV. Uluslararası Sempozyumu Türkiye
48 2 Eylül - 3 Eylül 2004 Sivas Kongresi III. Uluslararası Sempozyumu Türkiye
49 2 Eylül - 2 Eylül 2003 Sivas Kongresi II. Uluslararası Sempozyumu Türkiye
50 23 Temmuz - 25 Temmuz 2002 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum I. Uluslararası Sempozyumu Türkiye
51 2 Eylül - 4 Eylül 2002 Sivas Kongresi I. Uluslararası Sempozyumu Türkiye
52 10 Aralık - 15 Aralık 2000 Stamboliyski ve Atatürk Döneminde Bulgaristan-Türkiye İlişkileri Sempozyumu Bulgaristan
53 17 Ekim - 17 Ekim 2000 Kıbrıs’ta Türk Varlığı Sempozyumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
54 6 Ekim - 6 Ekim 1999 21.Yüzyıla Girerken Tarihe Dostça Bakış: Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu Iğdır
55 10 Aralık - 10 Aralık 1999 Atatürk, İnsan Hakları, Balkan Ülkeleri Arasında İşbirliği ve Bölgesel Barış Sempozyumu Bulgaristan
56 18 Mayıs - 20 Mayıs 1998 Atatürk ve Modern Türkiye Rusya Federasyonu
57 2 Aralık - 6 Aralık 1998 Azerbaycan Şinasi Sempozyumu İran
58 20 Aralık - 23 Aralık 1998 Atatürk, Yeni Türkiye, Balkanlar ve Dünya Bulgaristan