Yayınlar


Yayınlar Atatürk Araştırma Merkezinin faaliyetleri arasında önemli   bir yer tutmaktadır.  Merkezin kurulduğu ilk yıllarda öncelikle Atatürk’ün kendi eserlerinden, Nutuk’u, Söylev ve Demeçleri, Tamim Telgraf ve Beyannameleri ile birlikte Atatürkçü düşünce kavramının içeriğine yönelik telif eserler yayınlanmıştır. Bu yayınlardan sonra Merkez çalışma alanına giren konularda araştırma ve inceleme yapan kişilerin kitaplarının ve makalelerinin ilk basımı olmak şartıyla yayımlamaya devam etmiştir.  Yayınlanan kitapların büyük çoğunluğu araştırmaya dayalı özgün çalışmalardan oluşmaktadır. Merkez kuruluşundan bugüne 400 civarında kitap yayımlamıştır.

Yayınlar, Merkezin hizmet binasındaki kitap satış bürosundan ve e-mağaza üzerinden maliyetine pazarlanarak, ayrıca fuarlar ve üniversitelerde yayın satış stantları açılarak okuyucuya, dilekçe ile talepte bulunan kişi ve kurumlara da ücretsiz olarak ulaştırılmaktadır. Ayrıca, yurt içindeki ve yurt dışındaki belli başlı kütüphanelere de ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Merkez,  yayınlarını şu diziler altında yayımlamaktadır:

  • İnceleme ve Araştırma Dizisi
  • Yabancı Dilde Yayınlar
  • Sempozyum ve Kongreler
  • Paneller ve Konferanslar
  • Atatürk ve Atatürkçülük Halk Serisi
  • Sesli ve Görüntülü Yayınlar ( CD-ROM ve CD’ler)
  • Süreli Yayınlar ( Dergi )
  • Kitap Yayın İlkeleri
  • Dergi yayın ilkeleri için tıklayınız

BAŞVURU İÇİN:https://giris.ayk.gov.tr/signin