Türkiye’de Doğal Afetler (1923-2023)


Kitap Hakkında

Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak hazırlanan çalışmamızda ülkemizde Cumhuriyet tarihi içerisinde karşı karşıya olduğumuz doğal afetler konu edilmiştir. Ülkemizin fiziki ve beşerî coğrafya özelliklerinin bir sonucu olarak Cumhuriyet döneminde çeşitli doğal afetlerin yaşandığı ve zaman zaman etkisinin ciddi boyutlara ulaştığı görülür. Bunda geçmişe göre ülkemiz nüfusunun ciddi manada artışı ve artışa bağlı olarak ortaya çıkan yapılaşma, nüfusun belirli merkezlerde plansız bir biçimde yoğunlaşması, yanlış yer seçimi, gerekli önlemlerin alınmaması gibi hususlar etkili olmaktadır.

Ülkemizde gerek yer kökenli ve gerekse atmosfer kökenli birçok doğa olayı geçmişte olduğu gibi gelecekte de görülmeye devam edeceği coğrafi bir gerçekliktir. Doğa olaylarının önüne geçmek mümkün olmasa da doğa olaylarının afet boyutuna dönüşmemesi için çaba sarf etmek, özellikle risk azaltma çalışmalarına ağırlık vererek can ve mal kayıplarını azaltmak mümkündür. Bu noktada başta nüfusun yoğun olduğu şehirler olmak üzere gerek altyapı, üst yapı sistemlerinde ve gerekse toplumsal olarak afetlere karşı dirençliliği sağlamak önemli bir ödevimizdir. Afet dirençli şehirler, afet dirençli toplum ve en nihayetinde afet dirençliliği yüksek bir ülke olmamızın bu coğrafyada millî varlığımızın ve bekamızın anahtarı konumunda olduğunu hatırda tutarak hareket etmeli, risk azaltma çalışmalarına ağırlık vermeliyiz.

Yazar Hakkında

Künye

Yazar : İLKER YİĞİT, ASLI DENİZ ADIGÜZEL, ŞENAY GÜNGÖR, YILDIRIM ATAYETER, ONUR YAYLA,MUSTAFA UTLU, MESUT ŞİMŞEK, ERCAN VURAL, NECMETTİN ELMASTAŞ, AHMET ŞAHAP, ELİF BOZDOĞAN SERT , TUĞRUL AVCI, EMRE ELBAŞI, FATİH ADIGÜZEL, EFDAL KAYA, AŞIR YÜKSEL KAYA
ISBN : 978-975-17-5768-5
Basım Yılı : 2024/1.Bask
Yayın No : 569
Editör : İlker Yiğit
Sayfa : 284
Ebat : 16x24 - Karton kapak
Kapak Uygulama : Tuğçe Açıkgöz
Mizanpaj : Recep Yalçın
Yayına Hazırlayan : Uzm. Erdem ÜNLEN