Başvurular


Bilindiği üzere sosyal ve beşeri bilimler alanlarında faaliyet gösteren Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Türk dili, tarihi, kültürü ve bütün yönleriyle Atatürk ve eseri üzerinde sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak yayınlar yapmak, sosyal ve beşerî bilimler alanında özgün bilgi üretimi için ortamlar hazırlamak, bu çerçevede bütünleşik bilgi sistemi kurmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, eşgüdüm sağlamak ve milli kültürümüzün ve diğer kültürlerin klasikleşmiş bilim ve düşünce eserlerinin günümüz Türkçesine çevrilmesini, basılmasını ve yayımlanmasını  hedeflemektedir.

Söz konusu hedefler doğrultusunda kurulan Yayın Takip Sistemi (YAYSİS) sayesinde eser/makale başvuruları ve hakemlik işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilerek kolaylaştırılması, posta gönderimlerinin asgariye indirilerek basım süreçlerinin hızlandırılması ve kullanıcıların yayım süreci hakkında anlık bilgi sahibi olması amacıyla bilim insanlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu çerçevede sosyal ve beşerî bilimlerde tüm bilim insanlarından gerek eser başvurularında Kurumlarımızı tercih ederek gerekse inceleme süreçlerinde hakemlik üstlenerek yayım faaliyetlerimizde rol almalarını ümit etmekteyiz. Kurumlarımıza eser/makale başvurusu yapmak ve inceleme süreçlerinde hakem olarak rol almak için üyelik formunu doldurabilirsiniz.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlıklarınca ilgili alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora yapmakta olan öğrencilere yurt içi bursu ile doktorasını tamamlamış araştırmacılara yurt içi ve yurt dışı araştırma bursu verilmektedir.

Yüksek Lisans, Doktora ve Doktora Sonrası burs başvuruları ve ilanları burs.ayk.gov.tr adresinden yapılmaktadır.  

Kurumumuz, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi, kültürü ve bütün yönleriyle Atatürk ve eseri üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak amacıyla Bilimsel Araştırma ve Çeviri Yönergesinde belirtilen hususlar çerçevesinde her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez Kurum İçi ve Kurum Dışı Kapsamlı Proje başvurusu almaktadır.

Proje başvuruları, Proje Yürütücüleri tarafından Bütünleşik Bilgi Sistemi üzerinde yer alan Bilimsel Proje Sistemi (PROSİS) üzerinden yapılacaktır.

Kurumumuzun amaç ve görevleri doğrultusunda yurt içi/yurt dışında düzenlenecek sempozyum, kongre, çalıştay, panel vb. ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklere Toplantı Düzenleme Desteği başvuruları Bütünleşik Bilgi Sistemi üzerinde yer alan Etkinlik ve Destek Sistemi (EDSİS) üzerinden yapılacaktır.

Tüm başvurularınız için: BBS Sistemi