Türk Dünyası Ansiklopedisi7 Haziran 2023

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca Türk Dünyası Ansiklopedisi adıyla kapsamlı bir eser hazırlanmaktadır.  Dijital ortamda erişime açılacak olan Ansiklopedi; “Türk Devletleri”, Türk Devlet Adamları”, “Tarih ve Kültür”, “Türk Toplulukları”, “Dil ve Edebiyat”, “Coğrafya ve Mekân”, Bilim ve Sanat” ile “Aydın ve Düşünürler” başlıklı 8 alt kategoriden oluşmaktadır.

Türk Dünyası Ansiklopedisi’nde;  Türk medeniyetinin izlerini taşıyan coğrafyalarda kurulmuş devletlere, yetişmiş önemli şahsiyetlere,  meydana gelmiş olaylara, inşa edilmiş kültür ve medeniyete yer verilmesi hedeflenmiş ve bu doğrultuda Türk Dünyası Çalışma Grubunca madde başlıkları belirlenmiştir, ayrıca Ansiklopedinin yayıma hazırlanma süreci Türk Dünyası Çalışma Grubunca yürütülmektedir.

Ansiklopedi Maddeleri; Türk Dünyasında ortak duygu ve düşüncenin güçlendirilmesine katkı temin edecek şekilde Şahsiyetler, Devletler, Mekânlar ile Olay ve Olgular hakkında birincil, güvenilir kaynaklara dayanarak bilgi vermek amacıyla hazırlanmakta, ayrıca maddelerin yazımında meselenin Türk Dünyası boyutu ile ele alınmasına dikkat edilmektedir.

Hazırlık süreci devam eden Türk Dünyası Ansiklopedisi’nin 2024 yılı içerisinde kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.