Etkinlikler


Atatürk Araştırma Merkezince, vizyonu doğrultusunda, faaliyet alanına giren konularda; başta valilikler olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum, panel, çalıştay, konferans, vb. etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 1984-2018 yılları arasında geniş katılımlı 8 uluslararası Atatürk Kongresi ile birçok ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, panel ve konferans düzenlenmiştir.