Misyon & Vizyon


Atatürk Araştırma Merkezinin

Misyonu:
Atatürk’ün içinde doğduğu siyasi ve sosyo-ekonomik ortamdan başlayarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni tüm yönleriyle araştırmak ve sonuçlarını yaymaktır.

Vizyonu:
Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi değerlerini kavrayan, bilimsel bir bakış açısıyla araştıran, alanında öncü bir kurum olmak.