Burslar


Atatürk Araştırma Merkezi, 19.07.1987 tarihli ve 19522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda, kendi amaç ve ilkelerine uygun konularda yurt içinde ve yurt dışında eğitim yapacaklar ile araştırma yapacaklara burs vermektedir.

Bu kapsamda ilk olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi gereği burslu adaylarının seçimi, mülakatlar, burslulara ödemelerin yapılması veya gönderilmesi ve bursların verilmesi ile ilgili diğer hususları düzenlemek üzere hazırlanan “Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim ve Araştırma Bursları Yönergesi, Yönetim Kurulunun 14.10.2010 tarihli ve 619 sayılı toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır.

14 Şubat 2014 tarihinde burs mevzuatı güncellenerek “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Bu yönetmelik çerçevesinde Merkezimiz her yıl yüksek lisans ve doktora bursları vermeye devam etmektedir. Söz konusu yönetmeliğe Merkezimizin web sayfasında yer alan Mevzuat menüsünden ulaşılabilmektedir.

2011 yılından itibaren Merkezimiz, Yüksek Lisans, Doktora ve Doktora sonrası çalışmalara yönelik burs vermeye başlamıştır. 2011 yılında 6 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisine; 2012 yılında 8 yüksek lisans ve 3 doktora öğrencisine; 2013 yılında 4 yüksek lisans ve 3 doktora öğrencisine; 2014 yılında 3 yüksek lisans ve 3 doktora öğrencisine burs verilmiştir. 2015 yılında “20. Yüzyıl Türkiye Sosyal ve Ekonomik Tarihi” alanı belirlenerek 1 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisine burs verilmiştir. 2016 yılında ise “Milli Mücadele Sürecinde Ankara-İstanbul İlişkileri” alanında, 1 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisine burs verilmeye devam etmektedir.


# Tarih Konu Yer Yakın/Eski Tarihli Sıralama
Etkinlik bulunamadı.