İngilizce Nutuk Yayınlarımız Arasındaki Yerini Aldı


İngilizce Nutuk Yayınlarımız Arasındaki Yerini Aldı

28 Aralık 2023

Nutuk, 19 Mayıs 1919–20 Ekim 1927 tarihleri arasındaki olayları, olguları, gelişmeleri, bu gelişmelerde rol oynayan kişileri ve bu kişiler arasındaki siyasal ilişkileri anlatan bir eserdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk eserinde, Millî Mücadele yıllarında ülkenin içinde bulunduğu koşulları ortaya koymuş, Millî Mücadele ve sonrasında başlayan modernleşme çabalarının hangi koşullarda gerçekleştiğini ayrıntılı bir şekilde belgelere dayalı olarak anlatmıştır.

Atatürk Araştırma Merkezi daha önce 2005 ve 2008 yılında iki kez yayınladığı İngilizce Nutuk’un gözden geçirilmiş üçüncü baskısını Cumhuriyet’in 100. yılında okurlarına sunmaktan onur duyar.

The Great Speech is a work that describes the events, facts, developments, the people who played roles in these developments and the political relations among these people between May 19, 1919 and October 20, 1927. In this valuable work, Ghazi Mustafa Kemal Atatürk revealed the conditions the country was in during the years of the National Struggle, and explained in detail and based on documents the circumstances under which the modernization efforts were carried out after the National Struggle.

Atatürk Research Center is honored to present the revised third edition of the Great Speech, which was previously published in 2005 and 2008, to the public on the centenary of the Turkish Republic.