Sempozyumlar# Tarih Konu Yer Yakın/Eski Tarihli Sıralama
1 21 Mart - 23 Mart 2018 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu Yozgat 2 Temmuz 2023
2 12 Nisan - 14 Nisan 2018 Türkiye’de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları Uluslararası Sempozyumu Şanlıurfa 2 Temmuz 2023
3 24 Nisan - 27 Nisan 2018 20. Yüzyılın Başlarından Günümüze Türk Dünyasındaki Siyasî, İktisadî ve Kültürel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu Almatı/Kazakistan 2 Temmuz 2023
4 25 Nisan - 29 Nisan 2018 20. Yüzyılda Türk Müslüman Halklarına Karşı Soykırımlar Uluslararası Sempozyumu Kusar/Azerbaycan 2 Temmuz 2023
5 10 Mayıs - 12 Mayıs 2018 Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu Muş 2 Temmuz 2023
6 13 Eylül - 16 Eylül 2018 I. Dünya Savaşı Dönemi’nde Osmanlı Devleti-Azerbaycan İlişkileri ve Kafkas İslam Ordusu Uluslararası Sempozyumu Bakü/Azerbaycan 2 Temmuz 2023
7 5 Aralık - 6 Aralık 2018 “Maksudi Kardeşlerin Bilimsel Mirası ve Sosyal Faaliyetleri” Uluslararası Bilimsel Konferans Kazan/Rusya 2 Temmuz 2023
8 4 Ekim - 6 Ekim 2017 Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu Köstence/Romanya 2 Temmuz 2023
9 25 Ekim - 27 Ekim 2017 100. Yılında Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri Uluslararası Sempozyumu Kars 2 Temmuz 2023
10 30 Kasım - 2 Aralık 2017 II. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu Emperyalizm, Hegemonya ve İstihbarat Faaliyetleri Giresun 2 Temmuz 2023
11 15 Kasım - 17 Kasım 2017 Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu Kırşehir 2 Temmuz 2023
12 7 Nisan - 9 Nisan 2016 Diplomasi ve Dış Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü Sempozyumu İstanbul 2 Temmuz 2023
13 14 Nisan - 16 Nisan 2016 Geçmişten Günümüze Malatya (Kent, Kültür ve Kimlik) Malatya 2 Temmuz 2023
14 28 Nisan - 29 Nisan 2016 Kut’ül Amâre Zaferinin 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşında Irak Cephesi Uluslararası Sempozyumu Mardin 2 Temmuz 2023
15 12 Mayıs - 14 Mayıs 2016 Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi Uluslararası Sempozyumu (XIX. Yüzyıldan Günümüze) Bitlis 2 Temmuz 2023
16 19 Ekim - 21 Ekim 2016 Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu Elazığ 2 Temmuz 2023
17 17 Kasım - 19 Kasım 2016 Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu Nahçıvan 2 Temmuz 2023
18 1 Aralık - 2 Aralık 2016 Sykes – Picot Gizli Antlaşmasının 100.Yılında Orta Doğu ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu Ankara 2 Temmuz 2023
19 16 Nisan - 18 Nisan 2015 Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Bartın 2 Temmuz 2023
20 5 Kasım - 7 Kasım 2015 Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Sempozyumu Iğdır 2 Temmuz 2023
21 26 Kasım - 28 Kasım 2015 Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu İzmir 2 Temmuz 2023
22 10 Aralık - 11 Aralık 2015 İstiklal Mahkemeleri Sempozyumu Adıyaman 2 Temmuz 2023
23 8 Mayıs - 10 Mayıs 2014 “Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu” Trabzon 2 Temmuz 2023
24 1 Ocak - 1 Ocak 1970 “Tarihi ve Kültürü ile XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt” 2 Temmuz 2023
25 25 Eylül - 27 Eylül 2014 100.Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Kafkas (Doğu) Cephesi Erzurum 2 Temmuz 2023
26 3 Kasım - 5 Kasım 2014 100. YILINDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU Budapeşte / Macaristan 2 Temmuz 2023
27 11 Aralık - 13 Aralık 2014 “Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği” KKTC 2 Temmuz 2023
28 26 Eylül - 28 Eylül 2013 “Mudanya Mütarekesi’nden Günümüze Bursa” Bursa 2 Temmuz 2023
29 23 Ekim - 25 Ekim 2013 “Kuruluşundan 90.Yılına Türkiye Cumhuriyeti” Eskişehir 2 Temmuz 2023
30 31 Ekim - 4 Kasım 2013 “Kazakistan-Türkiye İlişkilerinin Geleceği” Kazakistan 2 Temmuz 2023
31 13 Kasım - 15 Kasım 2013 “Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları I- 90.Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti” Ankara 2 Temmuz 2023
32 25 Aralık - 27 Aralık 2013 “Milli Mücadele’de Güney Bölgesi” Gaziantep 2 Temmuz 2023
33 24 Şubat - 25 Şubat 2012 “I. Dünya Savaşı’ndan Lozan Barışına Trabzon” Trabzon 2 Temmuz 2023
34 26 Eylül - 26 Eylül 2012 II. Uluslararası Tarih Sempozyumu “Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir” İzmir 2 Temmuz 2023
35 2 Ekim - 4 Ekim 2012 “Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele Ve Zafer Yolu Sempozyumu” Uşak 2 Temmuz 2023
36 14 Nisan - 17 Nisan 2011 CIEPO 4. Ara Dönem Sempozyumu Uşak 2 Temmuz 2023
37 14 Mayıs - 14 Mayıs 2011 “Türk İşçi Göçünün Sosyal, Siyasi, Ekonomi ve Sağlık Açılarından Bilimsel Analizi” konulu sempozyum. Wurzburg - Almanya 2 Temmuz 2023
38 19 Mayıs - 21 Mayıs 2011 Atatürk’ün Doğumunun 130.Yılı dolayısıyla “Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye’nin İç ve Dış Politikasında Kemalizm” konulu uluslararası sempozyum. Tataristan 2 Temmuz 2023
39 26 Eylül - 30 Eylül 2011 79. Dil Bayramı Etkinlikleri Kapsamında Evliya Çelebi’nin Doğumunun 400. Yıl Dönümü Etkinlikleri İstanbul-Bursa-Kütahya 2 Temmuz 2023
40 20 Mayıs - 20 Mayıs 2010 “Türkiye-Balkanlar Uluslararası Dostluk ve İşbirliği” İstanbul 2 Temmuz 2023
41 9 Haziran - 10 Haziran 2010 “Türkiye ve Irak İlişkileri Tarihi ve Geleceğe Yönelik Açılımlar” Ankara 2 Temmuz 2023
42 21 Ekim - 23 Ekim 2010 “İstiklal Yolu Sempozyumu” Çankırı 2 Temmuz 2023
43 27 Ekim - 27 Ekim 2010 “Türkiye’de Cumhuriyet Politikaları” Ankara 2 Temmuz 2023
44 23 Aralık - 23 Aralık 2010 Cumhuriyet’in 87. Yılında Anayasa ve Dış Politika Tartışmaları Ankara 2 Temmuz 2023
45 2 Kasım - 3 Kasım 2009 Türkiye Ortadoğu Uluslararası Dostluk ve İşbirliği Sempozyumu Hatay 2 Temmuz 2023
46 26 Nisan - 27 Nisan 2006 Dünden Bugüne Türklerde Kadın Hakları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2 Temmuz 2023
47 1 Ocak - 1 Ocak 1970 Ermeni İddiaları ve Azerbaycan Gerçeği I. Uluslararası Sempozyumu 2 Temmuz 2023
48 29 Mayıs - 30 Mayıs 2005 Ermeni Sorununda Gerçekler Uluslararası Sempozyumu Bakü - Azerbaycan 2 Temmuz 2023
49 2 Eylül - 3 Eylül 2005 Sivas Kongresi IV. Uluslararası Sempozyumu Türkiye 2 Temmuz 2023
50 2 Eylül - 3 Eylül 2004 Sivas Kongresi III. Uluslararası Sempozyumu Türkiye 2 Temmuz 2023
51 2 Eylül - 2 Eylül 2003 Sivas Kongresi II. Uluslararası Sempozyumu Türkiye 2 Temmuz 2023
52 23 Temmuz - 25 Temmuz 2002 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum I. Uluslararası Sempozyumu Türkiye 2 Temmuz 2023
53 2 Eylül - 4 Eylül 2002 Sivas Kongresi I. Uluslararası Sempozyumu Türkiye 2 Temmuz 2023
54 10 Aralık - 15 Aralık 2000 Stamboliyski ve Atatürk Döneminde Bulgaristan-Türkiye İlişkileri Sempozyumu Bulgaristan 2 Temmuz 2023
55 17 Ekim - 17 Ekim 2000 Kıbrıs’ta Türk Varlığı Sempozyumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2 Temmuz 2023
56 6 Ekim - 6 Ekim 1999 21.Yüzyıla Girerken Tarihe Dostça Bakış: Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu Iğdır 2 Temmuz 2023
57 10 Aralık - 10 Aralık 1999 Atatürk, İnsan Hakları, Balkan Ülkeleri Arasında İşbirliği ve Bölgesel Barış Sempozyumu Bulgaristan 2 Temmuz 2023
58 18 Mayıs - 20 Mayıs 1998 Atatürk ve Modern Türkiye Rusya Federasyonu 2 Temmuz 2023
59 2 Aralık - 6 Aralık 1998 Azerbaycan Şinasi Sempozyumu İran 2 Temmuz 2023
60 20 Aralık - 23 Aralık 1998 Atatürk, Yeni Türkiye, Balkanlar ve Dünya Bulgaristan 2 Temmuz 2023