Türkiye’de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları


Özet

Ülke ekonomisinde tarımın önemine binaen Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren tarımın
geliştirilmesine büyük önem verilmiştir. Tarımın en verimli şekilde gerçekleştirilmesinde toprak, iklim ve su
kadar şüphesiz kaliteli tohum kullanılması da en az bu hayati unsurlar kadar önemlidir. Bu sebeple tohum ile
ilgili çalışmalar cumhuriyet kurulur kurulmaz başlamıştır.
Türkiye’de ekonomik gelişmede sanayi kesimine ağırlık verilmesine karşın, tarım kesimi ekonomi
içindeki önemini korumaya devam etmektedir. Her şeyden önce tarım kesimini oluşturanların ülke nüfusunun %
35’ini kapsamakta, çalışan nüfusun ise yaklaşık % 40’ına istihdam sağlamaktadır. Önemli bir işsizlik problemi
ile karşı karşıya bulunan Türkiye’de, üretime beklenen ölçüde katılamayan geniş bir kesime barınma ve
beslenme imkânı sağlaması da, tarım ile meşgul olan kesimi ülke açısından önemli kılan nedenlerin başında
gelmektedir.
Geçim kaynağının büyük bir kısmını tarımın oluşturduğu ülkemizde, tohum yetiştiriciliğinin önemini
ortaya koymakta, hastalık ve zararlılardan arî, doğru ve sertifikalı tohum üretimini bilen ara elaman ihtiyacını
ortaya çıkarmaktadır. Bu ihtiyaç üniversitelere bağlı tohumculuk eğitimi veren meslek yüksek okullarından
karşılanmalıdır. Bunun için eski geleneksel usuller yerine modern eğitimli elemanların sayısını artırmak
gerekmektedir.
Biz bu çalışmamızda Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’ndeki arşiv belgelerini esas almak suretiyle
Türkiye’de 1930 – 1960 yılları arasındaki tohum çeşidi ıslah çalışmalarını değerlendireceğiz. Arşiv
belgelerindeki tohum ve tohum ıslahı ile ilgili bilgileri o tarihlerde yayınlanmış olan konu ile ilgili yayınlar ile
desteklemek suretiyle, Türkiye’de tohum ve tohum ıslah çalışmalarını gün yüzüne çıkarmaya çalışacağız.
Böylece, Atatürk döneminden Demokrat Parti döneminin sonlarına kadar arşiv belgelerine yansımış
olan, Türkiye’de tarımın ıslahı için gerekli tohum ve tohumculuk alanında, yerli ve yabancı sermaye ve uzmanlar
ile birlikte yapılmış olan çalışmalar ile bu alanda kurulan tohum ıslah istasyonları ve çalışmaları hakkında bilgi
verilerek, bir tarihçi gözüyle bu alandaki çalışmalar değerlendirilmiş olacaktır. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar
genellikle, ziraat mühendisleri ağırlıklı olduğu için, tarihçilerin konu ile ilgili yorumunun da büyük katkı
sağlayacağı düşüncesindeyiz.

Künye

Yazar : Arzu GÜVENÇ SAYGIN, Murat SAYGIN
ISBN :
Basım Yılı : 2019
Yayın No : 465
:

 

İçindekiler