Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Cilt II


Özet

İzmir tarih boyunca önemli bir liman kenti olma özelliğini hep korudu. Türk
Kurtuluş Savaşı’nda dört yıla yakın işgal altında kalmış olan kent, savaşın bitiminden
hemen sonra, 13 Eylül 1923 tarihinde çıkan bir yangınla büyük bir yıkıma uğradı.
Liman ve çevresinde önemli ticari işletmelerin, çok sayıda evin ve ticarethanelerin,
mağazaların yanmasıyla ağır bir yara aldı. Kent, yüzyıllardan bu yana karmaşık bir
nüfus yapısına sahip bulunuyordu. Türk askeri İzmir’e girmeden önce, kentten çok
sayıda Ortodoks Rum Türkiye dışına çıkmıştı. Böylece kentte ve yakın çevresindeki
nahiye ve köylerde büyük bir üretim boşluğu oluştu. Bu boşluğun doldurulmasında
sonradan Yunanistan’dan gelen mübadele göçmenleri önemli bir katkı sunmuş olsa
da kent büyük bir ekonomik darbe almıştı. İzmir, Liman ve çevresinde şekillenen ve
bütün Akdeniz limanlarıyla bağlantı içinde olan ticaretine yeni bir ivme kazandırmak
durumundaydı. İzmir İktisat Kongresi’nde sorunlar ayrıntılı olarak tartışıldı. Bu doğrultuda ekonominin yeniden şekillenmesi için önemli kararlar alındı.

Künye

Yazar : Uzm. Yrd. Erdem ÜNLEN
ISBN : 978-975-16-3350-7 (tk.), 978-975-16-3352-1 (2.c.)
Basım Yılı : 2017
Yayın No : 402
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Prof. Dr. Kemal ARI, Prof. Dr. Bige SÜKAN, Prof. Dr. Mehmet TEMEL

 

İçindekiler