Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi


Özet

Makalede, Ermenistan Devleti’nin ve Avrupa ve ABD’de bulunan Ermeni diaspora gruplarının Türkiye’ye karşı yürüttükleri siyasi ve diplomatik faaliyetleri konu
edinilmiştir. AK Parti Hükümeti döneminde Türkiye 2005 yılından itibaren Ermenistan’a yönelik siyasetinde paradigma değişikliğine giderek bu ülkeyle anlaşma ve uzlaşma yollarını aramaya başlamış ve bu çerçevede 2009 yılında Ankara’nın büyük
gayretleriyle Ermenistan’la diplomatik ve siyasi ilişkileri başlatmak için protokoller
imzalanmıştır. Ancak, Ermenistan tıpkı geçmişteki onlarca örneğinde olduğu gibi bir
kez daha Türkiye’nin tüm iyi niyet, gayret, tolerans ve olumlu adımlarını, protokolleri
Erivan Meclisinde onaylamayı reddederek tahrip etmiştir. Ermenistan bununla da kalmamış diasporadaki grupları da organize ederek Türkiye’yi uluslararası siyasette zor
duruma düşürmek için başta ABD olmak üzere AB üyesi ülkelerde ve diğer ülkelerde
propaganda ve kampanyalar yürütmüştür.
Mevcut çalışma ile Ermenistan’ın propaganda faaliyetlerinin iç yüzü ve değişik
siyasi kampanyaları yürütmesinin sebepleri incelenecek ve karşı önlemlerle ilgili yapılması gerekli faaliyetler ele alınacaktır.

Künye

Yazar : Arzu GÜVENÇ SAYGIN
ISBN : 978-975-16-3365-1
Basım Yılı : 2017
Yayın No : 405
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Prof. Dr. Kemal ÇELİK, Doç. Dr. Cengiz ATLI

 

İçindekiler