1921 Teşkîlât-ı Esâsîye Kanunu ve Makaleler


Özet

2020 ve 2021 yılları Türkiye’nin tarihi için önem arz eden yıl
dönümlerini içinde barındırmaktadır. 2021 yılı da, Teşkîlât-ı Esâsîye
Kanunu’nun TBMM tarafından kabulünün 100. Yıldönümüne tekabül
etmektedir. Bu eser de Merkezimiz tarafından yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında hazırlanmıştır.
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 24 maddelik kısa bir anayasadır.
TBMM, Millî Mücadele sırasında çok önemli gördüğü temel esasları ele alan bir çerçevede metni kabul etmiştir. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte en önemli hukuki belge niteliği taşımaktadır ve “Kuvayı
Millîye’yi Amil ve İrade-i Millîye’yi Hâkim Kılmak” hedefinin somut
bir sonucu olduğu muhakkaktır. Millî iradenin sembolü olan TBMM
tarafından yapılmış olması dahi onun önemini ortaya koymak için yeterlidir.
Bilindiği üzere Türk Anayasa tarihi iki asra yaklaşan tarihsel süreci
ve birikimi ile köklü bir geçmişe sahiptir. 1921 Anayasası, farklı boyutlarıyla pek çok açıdan ele alınmayı hak eden özgün niteliklere sahip bir
belgedir.
Çalışmada, Tanzimat Dönemi’nden Teşkilat-ı Esasi’ye kadar anayasal gelişmeler, yapılış süreci, Millî Mücadele’de anayasa tartışmaları,
iki anayasalılık sorunu ve eski rejimin tasfiye süreci, özellikleri, düşünsel temelleri, diğer anayasa metinleri ile karşılaştırılması, egemenlik
anlayışının değişimi ile yasama ve yürütme ilişkilerine etkisi gibi farklı
bilimsel makaleler mevcuttur.
Teşkîlât-ı Esâsîye Kanunu’nun kabulünün 100. yılı münasebetiyle
hazırlanan elinizdeki bu çalışma ile bu kutlu tarihi mirasın anlaşılması
amaçlanmış ve alanında önde gelen akademisyenlerin yazdığı makaleler ile kapsamlı, nitelikli bir eser meydana getirilmeye çalışılmıştır.

Künye

Yazar : Murat Alper PARLAK
ISBN : 978-975-17-5357-1
Basım Yılı : 2022
Yayın No : 529
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Prof. Dr. Fahri BAKIRCI, Doç. Dr. Ahmet KILINÇ
Grafik Tas. : Selen KUYUCU

 

İçindekiler