Hüseyin TOSUN


Hüseyin TOSUN
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürü
Hüseyin TOSUN

Yüksek Lisans

 • Hacettepe Üniversitesi, 2002

Tez Konusu

 • Çok Partili Sisteme Geçişin Topluma Yansıması –Kırşehir Örneği- (1946-1960)

Lisans

 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, (1984-1988)

Lise

 • Kaman Lisesi

İş Deneyimi

 • Atatürk Araştırma Merkezi Uzman Yardımcısı, (1991)
 • Atatürk Araştırma Merkezi Uzmanı, (1994)
 • Atatürk Araştırma Merkezi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü, (2008-2011)
 • Atatürk Araştırma Merkezi Bilimsel Çalışmalar Müdürü, (2012-2021)
 • Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Yazı İşleri Müdürü (2012-2021)

İlgi Alanları

 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
 • Siyasi Tarih
 • Siyaset Sosyolojisi
 • Siyasal Düşünceler Tarihi
 • Uygarlık Tarihi

Yayımlanmış Kitapları

 • Hüseyin Tosun-Mehmet Saray, İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi, AAM Yayını, Ankara, 2005.

Kitap Bölümleri

 • “Atatürk ve Cumhuriyet Tarihi”, Türkiye, İletişim Başkanlığı Yayını, Ankara, 2022.
 • “Cumhuriyet Öncesi Modernleşme Girişimleri”, Atatürk ve Çağdaşlaşma Belgeler ve Görüşler, AAM Yayını, Ankara, 2010.

Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar

 • Hüseyin Tosun-Necla Günay, Milli Direnişten İstiklal Harbi’nin İlk Zaferine Maraş’ın Kurutuluşunun 100.Yılı, AAM Yanı, Ankara, 2021
 • Hüseyin Tosun, I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti – Azerbaycan İlişkileri ve Kafkas İslam Ordusu, AAM Yayını, Ankara, 2021
 • Hüseyin Tosun-Mehmet Saray, Atatürk ve Çağdaşlaşma Belgeler ve Görüşler, AAM Yayını, Ankara, 2010
 • Yücel Özkaya, Mehmet Saray, Mustafa Balcıoğlu, Cezmi Eraslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı, AAM Yayını, Ankara, 2015.
 • Yücel Özkaya ve diğerleri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, AAM Yayını, Ankara, 2016.
 • Hüseyin Tosun-M. Fatih Sezgin, Kazakistan – Türkiye İlişkilerinin Geleceği, AAM Yayını, Ankara, 2015.

Yayımlanmış Makaleleri

 • “Developments in Azerbaıjan After Bolsevik Revolutain” İRS, 1-2 (33-34) Spring 2018, s-96-105.
 • “VII. Uluslararası Atatürk Kongresi”, AAM Dergisi, Sayı 81
 • “Bir Modernleşme Projesi Olarak Türkiye’de Cumhuriyet”, AAM Dergisi, Sayı 56
 • “Türkiye’de Demokrasinin Gelişim Sürecine Genel Bir Bakış” AAM Dergisi. Sayı: 52
 • “Atatürk’ün Kalkınma Modeli” Atatürk ve Atatürkçü Düşünce (Seçilmiş Makaleler), Türkiye Cumhuriyeti’nin 80.Yılı Armağanı, GNKUR Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Ankara, 2003

Uluslararası Kongre, Sempozyum vb. Toplantılarda Sunduğu Bildiriler

 • “Birinci Dünya Savaşı’nda Nargin Adası’ndaki Türk Harp Esirleri Ve Azerbaycan Türklerinin Yardımlar” Birinci Dünya Muharebesi ve Azerbaycan, Bakı, 2014.
 • “Paris Barış Konferansı’nda Ermenilerin Talepleri ve Bunlara Büyük Güçlerin Yaklaşımları” Birinci Dünya Muharebesi ve Azerbaycan, Bakı, 2016
 • “Atatürk’ün Yurtta Barış Dünyada Barış İlkesinin 21.Yüzyılda Yeniden Yorumu” IV. Uluslararası Atatürk Kongresi, Kazakistan, 1999
 • “Atatürk’ün İnkılâpçılık Anlayışı,” Uluslararası III. Atatürk Sempozyumu, AAM. Yay., Ankara, 1995.
 • “İtilaf Devletleri Birliklerinin İstanbul’dan Ayrılışları,” II. Uluslararası Atatürk Kongresi 6-11 Eylül, Ankara, 1991.

Doğum Yeri

 • Kaman / Kırşehir

İletişim

 • ht0992@gmail.com