H. Aytuğ TOKUR


H. Aytuğ TOKUR
Kütüphane ve Arşiv Müdürü
H. Aytuğ TOKUR

1-KİŞİSEL BİLGİLER:

Doğum Yeri                       Balıkesir

Askerlik Durumu                Askerlik hizmetini 2004-2010 yılları arasında sözleşmeli subay olarak ifa etmiştir.

2-AKADEMİK ÇALIŞMALAR:

2002           Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 

2003           Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

2014           Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, ‘‘Mübâdele ve Balıkesir’e Yapılan İskân (1923-1930) Merkez İlçe ve Burhaniye Örneği’’, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

2023           Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bilim Dalı Doktora Programı, ‘‘Bitlis Vilayet Hapishaneleri (1908-1918)’’, Yayınlanmamış Doktora Tezi


A-YABANCI DİL BİLGİSİ:

 İngilizce (İyi Seviye)

 YÖKDİL     85

B-ESERLER:

KİTAP:

Volkan Soran, Halit Aytuğ Tokur, İsmail Hakkı Başak İstiklâl Uğrunda (Millî Mücadele Yılları ve Sonrası), Berikan Yayınevi, Ankara 2023.

MAKALE:

H. Aytuğ Tokur, “Mübâdele ve Balıkesir’e Yapılan İskân (1923-1930) Merkez İlçe ve Burhaniye Örneği”, Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ekim 2021, S 26, ss. 191-220.

KİTAP BÖLÜMÜ:

“Çöl Tilkisi Erwın Rommel”, İkinci Dünya Harbi Olaylar ve Yorumlar, Editör: Necdet Aysal, Erdal Korkmaz, Paradigma Akademi, Ankara 2023.

SEMPOZYUM-KONGRE BİLDİRİLERİ:

H. Aytuğ Tokur, ‘‘Cumhuriyet Dönemi Mahkum Eğitimi’’, VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu ISHE 2019, 10-12 Ekim 2019, Bolu, ss. 107-133.

H. Aytuğ Tokur, Erdem Ünlen, ‘‘Pravda ve İzvestiya Gazetelerine Göre 27 Mayıs 1960 Darbesi (20 Mayıs-07 Haziran 1960)’’, 9. Uluslararası Atatürk Kongresi, 12-15 Kasım 2019, Amasya, ss. 157-198.

H. Aytuğ Tokur, “Jandarma Genel Komutanlığı’nın İha/ Siha Kullanım Alanları Ve İnsansız Hava Aracı Teknolojisinin Geleceği”, Cumhuriyetin 100. Yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2023, Ankara.

GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL ESERLER:

Süleyman Beyoğlu, Kenan Olgun vd., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2012.

Selanik’ten Anıtkabir’e Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Editör: Yüksel Özgen,  Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2022

C-BİLİMSEL ETKİNLİKLER:

SEKRETARYA HİZMETİ YÜRÜTTÜĞÜ BİLİMSEL TOPLANTILAR:

Kuruluş ve Kurtuluşun Sembol Kenti İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi II. Uluslararası Tarih Sempozyumu, 26-28 Eylül 2012, İzmir.

100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi, 21-24 Mayıs 2015, Çanakkale.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Kasım 2015, İzmir.

Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi (19. Yüzyıldan Günümüze) Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016, Bitlis.

Mondros Mütarekesi’nin 100. Yılı: I. Dünya Savaşı’nın Sonu Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu, 24-26 Ekim 2018, Kahramanmaraş.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Yükselen Gücü: Türk Savunma Sanayii (1923-2023) Konferansı, 11 Aralık 2023, Ankara.

DÜZENLEME KURULU ve SEKRETARYA HİZMETİ YÜRÜTTÜĞÜ BİLİMSEL TOPLANTILAR:

Anavatana Katılışının 80. Yılında Hatay Uluslararası Sempozyumu, 4-6 Nisan 2019, Hatay.

9. Uluslararası Atatürk Kongresi, 12-15 Kasım 2019, Amasya.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un Himayelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu, 12-13 Mart 2020, Edirne.

10. Uluslararası Atatürk Kongresi, Türkiye’nin 100 Yıllık Birikimi, 29-31 Ekim 2023 Ankara.

Cumhuriyet’in İlanının 100. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu, 21-22 Kasım 2023, İstanbul.

GÖREV ALDIĞI  BİLİMSEL TOPLANTILAR:

VII. Uluslararası Atatürk Kongresi, 17-22 Ekim 2011, Makedonya.

Ardahan’ın Anavatan’a Katılışının 90. Yılı Vesilesiyle Moskova ve Kars Anlaşmaları Uluslararası Sempozyumu, 17-20 Kasım 2011, Ardahan.

I. Türkiye- Azerbaycan İlişkileri ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı, 24-25 Mayıs 2012, Ankara.

Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2014, Trabzon.

Millî Mücadele’nin 100. Yılı: Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi ve Kongreler Uluslararası Sempozyumu, 25-26 Nisan 2019, Erzurum.

Tbp. Bnb. Nihat İlhan ve Şehit Ailesi Anısına: Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi ve Kumsal Baskını Paneli, 23-24 Aralık 2019, KKTC.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yılı: 1921 Askeri ve Siyasi Gelişmeleri Uluslararası Sempozyumu, 11-12 Eylül 2021, Haymana-Ankara.

19. Yüzyılın Günümüze Türkiye’ye yapılan Göçler Göçmenlik ve Sosyal Uyum Uluslararası Sempozyumu, 7-9 Ekim 2021, Rize.

100. Yılında Son Kurşun ve Milli Mücadele Sempozyumu, 17 Eylül 2022, Balıkesir.

Selanik’ten Anıtkabir’e Gazi Mustafa Kemal Atatürk Fotoğraf Sergisi, 10-27 Kasım 2022, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve Millet Kütüphanesi, Ankara.

Azerbaycan Kurucu Başkanı Haydar Aliyev’in Doğumunun 100. Yılı Haydar Aliyev ve Muasır Türk Dünyası Konferansı, 1-2 Mayıs 2023, Azerbaycan.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Toplantısı, 31 Mayıs 2023, Ankara.

Türk Dünyası Ansiklopedisi Çalışma Grubu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, 02 Haziran 2023, Ankara.

AYK ve Bağlı Kurumları Bütünleşik Katalog Çalışması, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 21 Haziran 2023, Ankara.

100. Yılında Lozan Barış Antlaşması Uluslararası Sempozyumu, 17-18 Temmuz 2023, TTK Ankara.

D-YAYINA HAZIRLADIĞI ESERLER:

90. Yılında Millî Mücadele Sempozyumları Bildiriler 4 Mayıs 2009 Afyon, 4-5 Haziran 2009 İstanbul, Yay. Haz. H. Aytuğ Tokur, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2011.

Ardahan’ın Anavatana Katılışının 90. Yılı Vesilesiyle Moskova ve Kars Anlaşmaları Uluslararası Sempozyumu 17-20 Kasım 2011, Ardahan, Yay. Haz. H. Aytuğ Tokur, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2015.

Osman Akandere, Atatürk’ün Seçim Yolu İle Üstlendiği Vazifeler, Yay. Haz. H. Aytuğ Tokur, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2015.

I. Türkiye-Azarbaycan İlişkileri ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı Tebliğler 24-25 Mayıs 2012, Ankara, Yay. Haz. H. Aytuğ Tokur, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2016.

Mondros Mütarekesi’nin 100. Yılı: I. Dünya Savaşı’nın Sonu Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu 24-26 Ekim 2018, Kahramanmaraş, C I-II, Yay. Haz. Aynur Yavuz Akengin, H. Aytuğ Tokur, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2019.

Anavatana Katılışının 80. Yılında Hatay Uluslararası Sempozyumu, 4-6 Nisan 2019, Hatay, Yay. Haz. Erdem Ünlen, H. Aytuğ Tokur, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2020.

Tbp. Bnb. Nihat İlhan ve Şehit Ailesi Anısına: Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi ve Kumsal Baskını Paneli, 23-24 Aralık 2019, Gazimağusa-KKTC., Yay. Haz. H. Aytuğ Tokur, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2020.

9. Uluslararası Atatürk Kongresi, 12-15 Kasım 2019, Ankara, Yay. Haz. Erdem Ünlen, H. Aytuğ Tokur, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2020.

Hüsnü Özlü, Türkiye Cumhuriyeti’nin Yükselen Gücü Türk Savunma Sanayii (1922-2022), Metin Denetimi: H. Aytuğ Tokur, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2023.

Arda Baş, Demokrat Parti Döneminde Türkiye-Mısır İlişkileri (1950-1960), Metin Denetimi: H. Aytuğ Tokur, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2023.

E-ULUSAL-YEREL GÖRSEL BASIN İÇİN HAZIRLANAN VİDEOLAR:

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 100. Yıl Dönümü

Anadolu Ajansı

Mareşal Mustafa Fevzi Çakmak (1876-1950)

Türk Tarih Kurumu

San Remo Konferansı (19-26 Nisan 1920)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Bekir Sami Kunduh (1867-1933)

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)

Terakkiperver Cumhuriyet Partisi

İran Şahı Pehlevi’nin Türkiye Ziyareti (10 Haziran-6 Temmuz 1934)

Amasya Genelgesi

Hatay’ın Türkiye’ye Katılması

1919 Paris Barış Konferansı

Türk Dil Kurumu

1974 Kıbrıs Barış Hârekatı

Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos-13 Eylül 1921)

Sivas Kongresi

Ruşen Eşref Ünaydın (1892-1959)

İstanbul’un Kurtuluşu

Mudanya Mütarekesi

Ankara’nın Başkent Oluşu (13 Ekim 1923)

Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918)

F-EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI DERGİLER:

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,C XXX, S 89, Ankara Temmuz 2014

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,C XXX, S 90, Ankara Kasım 2014

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,C XXXI, S 91, Ankara Bahar 2015

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,CXXXI, S 92, Ankara Güz 2015

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,C XXXII, S 93, Ankara Bahar 2016

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,C XXXII, S 94, Ankara Güz 2016

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,C XXXIII, S 95, Ankara Bahar 2017

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,C XXXIII, S 96, Ankara Güz 2017

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,C XXXIV, S 97, Ankara Bahar 2018

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,C XXXIV, S 98, Ankara Güz 2018

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,C XXXV, S 99, Ankara Bahar 2019

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,C XXXV, S 100, Ankara Güz 2019

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,C XXXVI, S 101, Ankara Bahar 2020

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,C XXXVI, S 102, Ankara Güz 2020

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,C XXXVII, S 103, Ankara Bahar 2021

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,C XXXVII, S 104, Ankara Güz 2021

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,C XXXVIII, S 105, Ankara Bahar 2022

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,C XXXVIII, S 106, Ankara Güz 2022

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,C XXXIX, S 107, Ankara Bahar 2023

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,C XXXIX, S 108, Ankara Güz 2023

3-İŞ DENEYİMİ:

2001-2003         Stajyer Öğretmenlik/Özel Anadolu Dershanesi-Konya

2003-2004         Ücretli Öğretmenlik/Beşiktaş Anadolu Lisesi-İstanbul

2004-2010         Türk Silahlı Kuvvetleri/Sözleşmeli Subaylık-İzmir-Ankara-Isparta-KKTC-Şanlıurfa (Takım ve Bölük Komutanlıkları)

2009-2010 Milli Güvenlik Bilgisi Öğretmenliği/ Orhan Gazi Lisesi-Şanlıurfa

2011-2023 Şef-Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı/ Kültür ve Turizm Bakanlığı-Ankara

2023- İdari İşler Müdür Vekili-Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı/ Kültür ve Turizm Bakanlığı-Ankara

2019-2020 Bahar Dönemi Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Yarı Zamanlı Öğretim Görevliliği

2020-2021 Güz ve Bahar Dönemleri Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Yarı Zamanlı Öğretim Görevliliği

2021-2022 Güz ve Bahar Dönemi Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Yarı Zamanlı Öğretim Görevliliği

KATILDIĞI MESLEKİ  KURSLAR:                                                         

Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi                 

Komando Temel Kursu                                                                              

Subay Temel Kursu                                                                                      

Genelkurmay Başkanlığı ATASE Atatürkçülük Eğitici Eğitimi Semineri     

EDOK Orta Düzey Liderlik Kursu                                                                

KKK Bölük Komutanlığına Hazırlayıcı Ortak Eğitim                                    

KATILDIĞI SERBEST KURSLAR:                                                         

Scuba (Aletli Dalış) Eğitimi                                                                            

Hafıza Teknikleri                                                                                              

İLGİ ALANLARI:

Cumhuriyet Tarihi, Hapishane Tarihi, Darbeler, Dünya Tarihi, Kale Tarihçiliği, Tank Tarihçiliği

4-İLETİŞİM:

Adres: Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Ziyabey Cad. No: 19 Balgat/ANKARA E-Posta: halitaytugtokur@gmail.com