Aynur KÖKSOY


Aynur KÖKSOY
Strateji Geliştirme Müdürü
Aynur KÖKSOY

Lisans

  • Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

İş Deneyimi

  • 12.12.1988-06.02.1995 tarihleri arasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Memuru
  • 07.02.1995 tarihinden itibaren Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’nda Şef, Sayman v., Muhasebe Yetkilisi ve Strateji Geliştirme Müdürü

Katıldığı Eğitimler

  • Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen muhasebe yetkilisi eğitim semineri ve Muhasebe Yetkilisi Sertifikası, Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve Kamu ihale Kanunu eğitim semineri ve sertifikası, Mali Kontrol ve İç Denetim ile Performans programları eğitim seminerleri

Doğum Yeri

  • Kırıkkale

İletişim

  • aynurkoksoy@mynet.com
  • a.koksoy@atam.gov.tr