Yılında Lozan Barış Antlaşması Uluslararası Sempozyumu (17 -18 Temmuz 2023/ Ankara)


Yılında Lozan Barış Antlaşması Uluslararası Sempozyumu (17 -18 Temmuz 2023/ Ankara)

30 Haziran 2023

Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyetinin siyasi ve hukukî olarak tanınmasını sağlayan uluslararası bir antlaşmadır. Bu çerçevede, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı iş birliğiyle 17-18 Temmuz 2023 tarihlerinde Ankara’da yüzüncü yılını kutladığımız Lozan Barış Antlaşması ile ilgili uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.
Sempozyumda yer alacak bildirilerle, Lozan Barış Antlaşması’na giden süreç, görüşmeler, görüşmelere katılan yabancı temsilciler ve temsilcilerin müzakere politikaları, anlaşma maddelerinin tahlili ile imzalanışının 100. yılı olması münasebetiyle Lozan Barış Antlaşması’nın bir asırlık değerlendirmesinin yapılması amaçlanmaktadır.
Sempozyumda sunulacak bildirilerin daha önce başka bir yerde sunulmamış ve makale, kitap, kitap bölümü, saha ve arşiv çalışması, bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında yayımlanmamış ve işlenmemiş olması gerekmektedir.
Aşağıda sempozyumda yer alması planlanan başlıklar sunulmuştur. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması şartıyla, farklı başlıklarda da bildiri sunulabilir.

KATILIM KOŞULLARI-TERMS OF PARTICIPATION

TAKVİM-CALENDAR

SEMPOZYUM BAŞLIKLARI
1. Lozan Barış Antlaşması’na Giden Diplomatik Süreç
2. Lozan Görüşmeleri (I. ve II. Dönem Görüşmeleri)
3. Lozan Barış Antlaşması Hükümlerinin Değerlendirilmesi
a) Siyasî Hükümler
b) Malî Hükümler
c) Ekonomik Hükümler
d) Diğer Hükümler
4. Lozan Antlaşması Sonrasında Atatürk Dönemi Barış Diplomasisi
5. Ek Protokoller Çerçevesinde Lozan Barış Antlaşması’nın Değerlendirilmesi
6. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk ve Dünya Kamuoyundaki Yansımaları
7. Tarihsel Süreçte Lozan Algısı
Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda; yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.
Sempozyuma bildiri ile katılmak esastır. Bildirilerde aranacak nitelikler ve diğer bilgiler Kurumun atam.gov.tr uzantılı genel ağ sayfası ve https://etkinlik.gov.tr/100.YilindaLozanBarisAntlasmasiUluslararasiSempozyumu adresinde yer almaktadır. Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının https://etkinlik.gov.tr/100.YilindaLozanBarisAntlasmasiUluslararasiSempozyumu genel ağ sayfası üzerinden 7 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bildiri özetlerinin en az 300 kelimeden oluşması zorunludur. Özet başvurularında başvuru sahiplerinin isim-soy isimlerini kullanmamaları gerekmektedir. Sempozyum Bilim Kurulu’nu oluşturan hakemler tarafından bildiri özetlerinin “kör okuma” yöntemiyle değerlendirilmesinden sonra kabul edilenler ilan edilerek isim ve soy isim kullanılmayan tam metinler yine yukarıda belirtilen bağlantı üzerinden 2 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar istenecektir. Bildiri tam metinleri de “kör okuma” yöntemiyle değerlendirildikten sonra kesin kabuller ilân edilecektir.
Bildiri sahiplerinin konaklama ve ulaşım giderleri Sempozyumu düzenleyen Kurumlar tarafından karşılanacaktır.

Özet ve Tam Metin Yazım Kuralları
1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalıdır. “Kör Okuma” ile değerlendirmeler yapılacağından metin içerisinde başvuru sahibinin adı-soyadı, Kurum ve iletişim bilgileri bulunmamalıdır.
2. Özet başvurularında “muhtemel kaynakça” belirtilmelidir.
3. Bildiri tam metinlerinde başlıktan sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
4. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
5. Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
6. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
7. Kaynak gösterilerken dipnot olarak Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde – makale ise tırnak içinde), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.
8. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
9. Metinle doğrudan alakalı olmayan Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı; numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir.
10. Bildiri tam metinleri en az 5000 en fazla 10.000 kelime olmalıdır.

KURULLAR-COMMITTEES

İLETİŞİM
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
Ziyabey Cad. Nu: 19
06520 Balgat ANKARA/TÜRKİYE
Sempozyum Sekretaryası: Aslı A. İNSAN- Yüksek Kurum Uzmanı
Belgegeçer : +90 312 2855527 / Tel: +90 312 2856511-1429

Başvuru: https://etkinlik.gov.tr/100.YilindaLozanBarisAntlasmasiUluslararasiSempozyumu

Genel Ağ Sayfası: https://www.atam.gov.tr