vııı. Uluslararası Atatürk Kongresi / The 8th International Congress on Atatürk (13-16 Ekim / October 2015 / AZERBAIJAN


vııı. Uluslararası Atatürk Kongresi / The 8th International Congress on Atatürk (13-16 Ekim / October 2015 / AZERBAIJAN

28 Haziran 2023

DUYURU II

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü iş birliğinde 13-16 Ekim 2015 tarihleri arasında AZERBAYCAN’da gerçekleştirilmesi planlanan, VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi’nde sunulmak üzere Merkezimize  toplam 316 bildiri özeti başvurusu yapılmış bulunmaktadır. Başvurular  Kongre Bilim ve Düzenleme Kurullarınca; Önerilen bildirinin daha önce başka bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin “bölümü, ana başlığı veya alt başlığında” işlenmemiş olması, sempozyum konusuna ve bilimsel şartlara  uygunluğu  gibi yönleri göz önünde bulundurularak  incelenmiş  olup kontenjan durumu da dikkate alınarak yaklaşık 100 adet bildiri özeti önerisinin tam metinlerinin talep edilmesine karar verilmiştir. Konuyla ilgili tüm başvuru  sahiplerinin  e-posta adreslerine gerekli bilgiler gönderilmektedir.

Kabul edilen bildiri özetlerinin  tam metinlerinin 24 Temmuz 2015 tarihine kadar Başkanlığımızın kongreyle ilgili açılmış olan sekizinciataturkkongresi@atam.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metinler özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından yeniden değerlendirilerek uygun görülenler Kongre Programına dahil edilecektir. Belirtilen tarihe kadar Merkezimize ulaşmayan tam metinler Kongre Programına alınmayacaktır.

Kongreye ilgi gösterip başvuruda bulunan bütün bilim insanlarına  teşekkür eder, saygılar sunarız.

 VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi Düzenleme Kurulu

Bildiri Tam Metni Yazım Kuralları

1.Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.

2.Başlık ve yazar adından sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.

3.Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.

4.Çalışma M. Word programında ve A4 kağıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2,5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1,25 cm boşluk bırakılmalıdır.

5.Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.

6.Metin içinde kaynaklar dipnot olarak gösterilecek ve yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde-“makale ise tırnak içinde”,  yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.

7.Tablo ve grafikler ise ayrı, ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.

8.Metinle doğrudan  alakalı olmayan  özgün belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı,  numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.

 KONGRENİN KONUSU

KONGREYE KATILIM KOŞULLARI

BAŞVURU FORMU

KONGRE KURULLARI

KONGRE TAKVİMİ

İLETİŞİM

THE 8TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ATATÜRK (13-16 OCTOBER 2015 /AZERBAIJAN)