Uluslararası Atatürk Kongresi (Türkiye’nin 100 Yıllık Birikimi) 08-09 Kasım 2023 Ankara


Uluslararası Atatürk Kongresi (Türkiye’nin 100 Yıllık Birikimi) 08-09 Kasım 2023 Ankara

30 Haziran 2023

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk’ün kişiliği, düşüncesi, inkılâpları ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren kaynakları ve Cumhuriyet döneminde üretilen temel bilim ve kültür eserlerini incelemek, yayıma hazırlamak ve hazırlatmaktadır.  Bunun yanında Cumhuriyet’in kuruluş ve gelişme sürecindeki olayların bugüne olan etkilerini ve geleceği şekillendirmedeki olası rollerini bilimsel yaklaşımla incelemek, bunun sonucunda elde edilen bilgi, belge, yorum ve sentezleri Türk ve dünya kamuoyuna sunmak amacıyla her dört yılda bir Uluslararası Atatürk Kongresi düzenlemektedir.

10. Uluslararası Atatürk Kongresi, Cumhuriyetimizin 100. yılında 08-09 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecektir.

Cumhuriyet’in 100 yılda gösterdiği gelişimin değerlendirileceği kongrenin ana teması Türkiye’nin 100 Yıllık Birikimi olacak olup aşağıdaki konu başlıkları çerçevesinde yapılması planlanmaktadır.

Kongreye ana tema dışına çıkılmamak kaydıyla farklı konular da teklif edilebilir.

    KONGRE BAŞLIKLARI

1. Moderleşme Hareketleri ve Cumhuriyet 

 • Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketlerinin Cumhuriyet’in İlanına Etkisi
 • Milli Mücadele ve Cumhuriyetin Türk Kültür Coğrafyasına Etkileri

2. Türk Siyasal Hayatında Gelişmeler

 • 1923-1950 Yılları Arasında Türk Siyaseti
 • Çok Partili Hayata Giriş ve 1960’tan Günümüze Siyasal Hayat
 • Darbeler, 1961 ve 1982 Anayasaları

3.  Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti Bağlamında Yapılan İnkılâplar

 • Eğitim Alanında Yapılan Yenilikler Sağlık Politikaları
 • Sosyal Güvenlik Politikaları
 • Hukuk Alanında Yapılan Reformlar
 • 1921 ve 1924 Anayasalar

4.Ekonomi

 • İktisat Kongresi
 • Kalkınma Planları
 • Devletçilik Politikası
 • Özel Sektörün Desteklenmesi
 • Sanayileşme Politikaları
 • Tarım-Hayvancılık Politikaları

 5.Ulaşım-İletişim

 • Atatürk Dönemi Ulaşım Politikası
 • 1938 Sonrası Ulaşımda Yaşanan Gelişmeler
 • Atatürk Dönemi İletişim Alanında Yapılan Çalışmalar
 • Ankara ve İstanbul Radyolarının Kuruluşu
 • TRT’nin Yayın Hayatına Başlaması
 • Türkiye’de Özel Yayın Kuruluşlarının Faaliyete Geçmesi
 • Bilişim Çağı ve Türkiye

 6.Dış Politika

 • Atatürk Dönemi Dış Politika
 • 1938-1945 Yılları Arasında Dış Politika
 • 1945-1991 Yılları Arasında Dış Politika
 • 1991 Yılından Günümüze Türk Dış Politikasındaki Gelişmeler

  7.Bilim-Sanat-Kültür-Edebiyat-Spor

 • Bilim-Sanat-Kültür ve Spor Kurumlarının Kuruluşu (Güzel Sanatlar-Akademiler-Müzecilik Faaliyetleri)
 • Cumhuriyet Dönemi Yayıncılık Faaliyetleri
 • Türk Sinemasında Tarih Anlatımı
 • Tarihyazımı Bağlamında 100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürk Çalışmaları

    KONGREYE KATILIM KOŞULLAR

   Özet ve Tam Metin Gönderimi ve Değerlendirme

Kongre, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelimelik bildiri önerilerinin Türkçe ve İngilizce olarak 14 Nisan 2023 tarihine kadar https://etkinlik.gov.tr/onuncuuluslararasiataturkkongresi adresi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri özetleri Bilim Kurulunu oluşturan hakemlere gönderilecektir. Bildiri özetleri Kongre konularına, bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü açılarından hakemler tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülen bildiriler ilan edilecektir.

Tam metinlerin ise en geç 18 Ağustos 2023 tarihine kadar https://etkinlik.gov.tr/onuncuuluslararasiataturkkongresi adresine gönderilmesi gerekmektedir.Tam metinler de yine hakemler tarafından özet ve bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk açısından incelenerek Kongre Programına dâhil edilecektir.

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya yayımlanmamış olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında işlenmemiş olması gerekmektedir.

Kongre sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongrede sunulacak olan tüm özet ve tam metinbildiriler intihal programında taranarak hakem sürecine alınacaktır. Bildiri özet kitapçığı ISBN numarasıyla e-kitap olarak yayımlanacak olup Kongre Bildiriler kitabı basılacaktır.

Kongreye katılacak olanların yol ve konaklama giderleri Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından karşılanacaktır. Müşterek katılımlarda yalnızca bir katılımcının masrafları karşılanacaktır.

      Özet ve Tam Metin Yazım Kuralları

 • Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalıdır. “Kör Okuma” ile değerlendirmeler yapılacağından metin içerisinde başvuru sahibinin adı-soyadı, Kurum ve iletişim bilgileri bulunmamalıdır.
 • Özet başvurularında “muhtemel kaynakça” belirtilmelidir.
 • Bildiri tam metinlerinde başlıktan sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
 • Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
 • Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
 • Kaynak gösterilerken dipnot olarak Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde – makale ise tırnak içinde), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.
 • Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
 • Metinle doğrudan alakalı olmayan Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı; numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir.
 • Bildiri tam metinleri en az 5000 en fazla 10.000 kelime olmalıdır

İLETİŞİM

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Ziyabey Cad. Nu: 19

06520 Balgat ANKARA/TÜRKİYE

Kongre Sekretaryası: Erdem ÜNLEN- Yüksek Kurum Uzmanı

Belgegeçer : +90 312 2855527 / Tel: +90 312 2856511-1431

Başvuru: https://etkinlik.gov.tr/onuncuuluslararasiataturkkongresi

Genel Ağ Sayfası   : http://www.atam.gov.tr

KONGRE TAKVİMİ

Kongre İlan Tarihi23 Ocak 2023
Özet Gönderimi İçin Son Tarih14 Nisan 2023
Kabul Edilen Özetlerin İlanı2 Mayıs 2023
Tam Metin Gönderimi İçin Son Tarih18 Ağustos 2023
Kabul Edilen Tam Metinlerin İlanı8 Eylül 2023
Kongre Program İlanı2 Ekim 2023

-Yukarıda yazan bilgileri taşınabilir dosya olarak indirmek için 10. Uluslararası Atatürk Kongresi  bağlantısından ulaşabilirsiniz.