TÜRKMENİSTAN adlı eser Merkezimiz yayınları arasındaki yerini almıştır.


TÜRKMENİSTAN adlı eser Merkezimiz yayınları arasındaki yerini almıştır.

28 Haziran 2023

Türk Dünyası Serisi kapsamında hazırlanan Türkmenistan adlı eser Atatürk Araştırma Merkezi yayınları arasındaki yerini almıştır.

Türkmenistan, Birleşmiş Milletler tarafından tescil edilmiş daimi tarafsızlık statüsü, doğal gaz rezervlerinin zenginliği ve Avrupa’dan Asya-Pasifik’e uzanan coğrafyada giderek adını duyurmaya başlamasıyla Orta Asya Cumhuriyetleri arasında önemli bir konuma sahiptir. Türkmenistan’ın tarihini, iç ve dış politikasını, ekonomisini, enerji politikalarını ve demografik ve sosyal yapısını ele alan bu eser, Türkmenistan’la ilgili yayın eksikliğini bir ölçüde gidermeyi amaçlamaktadır. Kitabın Türkmenistan’la ilgili yeni araştırmalar için kaynak olacağı, Türkmenistan’a yönelik ilgi oluşturup, yeni yayınları teşvik edeceği umulmaktadır.