Türkiye’nin 100 Yıllık Birikimi” Makale Yarışması


Türkiye’nin 100 Yıllık Birikimi” Makale Yarışması

30 Haziran 2023

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı olarak “Türkiye’nin 100 Yıllık Birikimi” üst başlığı ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Sosyal Bilimler Liselerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik akademik makale yarışması düzenlenecektir.

Yürütme Kurulunca değerlendirilerek ilk 12’ye girmeye hak kazanan makaleler, 29-31 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek 10. Uluslararası Atatürk Kongresi’nde sunulma imkânı bulacaklardır. Ayrıca bu makaleler Kongre sonrası hazırlanacak bildiri kitabında yer alacaktır.

KATILIM KOŞULLARI

“Türkiye’nin 100 Yıllık Birikimi” Makale Yarışması Ödülleri

İlk 12’de yer alan makaleler, 29-31 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek 10. Uluslararası Atatürk Kongresi’nde yazarları tarafından sunulacaktır. Dereceye giren öğrencilerin ulaşım, iaşe, ibate vb. masrafları Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca karşılanacaktır. 18 yaşın altındaki öğrencilerin bir yasal temsilcisinin ya da okul idaresince görevlendirilen ve öğrenciye refakat edecek bir öğretmenin/okul görevlisinin masrafları da Atatürk Araştırma Merkez Başkanlığınca ayrıca karşılanacaktır. İlk 12’de yer alan makale yazarlarının refakatçilerinin Ek-3’te yer alan formu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

MAKALE YAZIM KURALLARI

BAŞVURU FORMU

REFAKATÇİ FORMU

İLETİŞİM

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Ziyabey Cad. Nu: 19

06520 Balgat ANKARA/TÜRKİYE

Yarışma Sekretaryası: Orhan İSTANBUL- Yüksek Kurum Uzmanı

Belgegeçer : +90 312 2855527 / Tel: +90 312 285 65 11-1450

Başvuru: sblmakale@atam.gov.tr

Genel Ağ Sayfası   : http://www.atam.gov.tr

10.ULUSLARARASI ATATÜRK KONGRESİ YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN (Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı)

Prof. Dr. Ali SATAN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN (Millî Savunma Üniversitesi)

Prof. Dr. Haluk SELVİ (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan UZUN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Belkıs KONAN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Sevtap DEMİRCİ (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer Osman UMAR (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU (Ludwig Maximilians Universitat München)

Prof. Dr. Okan YEŞİLOT (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mesut ÇAPA (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Selma YEL (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ (İstanbul Üniversitesi)