Türkiye’de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları Uluslararası Sempozyumu


Türkiye’de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları Uluslararası Sempozyumu

28 Haziran 2023

TÜRKİYE’DE TARIM POLİTİKALARI VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI ULUSLARARASI  SEMPOZYUMU

12-14 Nisan 2018 / ŞANLIURFA

SEMPOZYUM PROGRAMI

TÜRKİYE’DE TARIM POLİTİKALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPCIĞI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Harran Üniversitesi iş birliği ile 12-14 Nisan 2018 tarihlerinde Şanlıurfa’da “Türkiye’de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Günümüzde tarım, millî ekonomilerin önemli bir unsuru olmaya devam etmektedir. Türkiye’nin ekonomik hayatında önemli bir yeri olan tarımın; tarihî süreçteki aşamalarının ve bugünkü durumunun incelenmesi, Türkiye’nin ekonomik şartlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve gelecekte ekonomik politikaların belirlenmesine de ışık tutacaktır.

Ekonomi boyutunun yanında tarımın, Türkiye’de siyasi ve sosyal dönüşümlere ve bunların da tarıma olan kısa ve uzun vadedeki karşılıklı etkisi Türkiye’deki tarım politikalarının da araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda Cumhuriyet dönemi ve öncesinde Türkiye’de uygulanan tarım politikalarının incelenmesi ile tarımda meydana gelen yapısal gelişmelerin ortaya konulması hedeflenmektedir.

Sempozyumda; Türkiye’de tarımın dünü ve bugünü, tarım politikalarının çıkış noktaları, uygulamaları, problemleri, siyasi, sosyal ve ekonomik hayata etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde dünyada tarım politikaları ile değişim nedenleri ve etkilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra, Türkiye’nin tarım potansiyeli, mevcut potansiyelin ne kadar kullanıldığı ve gelişme imkânları da ele alınacaktır.

Sempozyumun Konu Başlıkları;

Türkiye’de Tarımsal Alt Yapı

Tarımda Temel Meseleler ve Çözüm Önerileri

Tarımda Su Yönetimi, Su Kaynaklarının Kullanımı ve Sorunları

Avrupa Birliğine Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikası

Gelişmekte olan Ülkelerde Tarım Politikaları

Türkiye’de Tarımsal İşletmelerin Yapısı

Türkiye’de Tarım Hukuku

Türkiye’de Zirai Mücadele Yöntemleri

Türkiye’de Tarıma Sağlanan Destekler

Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Projeleri

Türkiye’de Tarım ve Çevre İlişkileri

Atatürk Döneminde Tarım Politikaları

Tek Parti Döneminde Tarım Politikaları

Demokrat Parti Döneminde Tarım Politikaları

Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Politikaları

Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Tarım

Türkiye’de Tarımsal Verimlilik

Tarım ve İklim

Tarım ve Ekonomi

Tarım ve Toplum

Tarım ve Siyaset

Tarım ve Eğitim

Tarım ve Teknoloji

Tarım Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Tarım ve Ticaret

Tarımsal Ürünler

Tarım ve Hayvancılık