Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Editörler Kurulu’nun Çalışmaları Devam Etmektedir.


Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Editörler Kurulu’nun Çalışmaları Devam Etmektedir.

24 Haziran 2023

Atatürk Araştırma Merkezi tarafından, muhtelif üniversitelerimizde, alanlarında uzman öğretim üyelerinden oluşturulan 14 kişilik Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Editörler Kurulu, kapsamlı bir Türkiye Cumhuriyeti Tarihi yazmak için çalışmalara başladı.
Osmanlı Devleti’nde Yenileşme hareketlerinden başlayarak 2000’li yıllara kadar devam eden tarihî süreci ihata edecek olan bu kapsamlı eser; Atatürk Araştırma Merkezince kalıcı, gereksiz tartışmalara malzeme edilen konuları titizlikle ele alan, güncel araştırma eserleri, yeni belge ve bilgileri göz önünde bulundurarak tarih metodolojisi prensipleri dâhilinde kaleme almayı amaçlamaktadır.
Cumhuriyet Devri başta olmak üzere yakın dönem tarihimizin pek çok konusu tartışmaya açıktır ve ilgili-ilgisiz kişilerce/kurumlarca tartışılmaktadır. Ders kitapları, eğitim ve öğretim amaçlı hazırlanan yayınlar, yardımcı ders materyalinin tamamı birbirinin tekrarı mahiyetindedir. Bu yayınların içeriği kapsamında bazı tarihî olay, şahsiyet, kurum ve kuruluşlar yıllardır tartışma konusu olmuştur.
Atatürk Araştırma Merkezi, ilmî etkinlikleri kapsamında üzerinde durulmayan önemli bazı tarihî olayları (İstiklal Mahkemeleri, Kûtü’l-amâre Zaferi gibi) ele alarak işlemiş ve literatüre kazandırmıştır.
Hazırlanacak olan bu eser alanında bir başvuru kitabı olacak; müfredat programları ve ders kitaplarına kaynaklık edecektir.
İlk toplantısını 29-30 Mart 2017 tarihlerinde yapan Editörler Kurulu, eserin “İçindekiler” kısmını belirlemiş ve bölüm/kısım yazacak yazarlara rehber olması amacıyla “Temel Yazım İlkeleri” belirlemiştir. 04 Mayıs 2017 tarihli ikinci toplantıda bölüm sorumlularının önerdikleri yazarlarla görüşülmüştür. Son toplantısını 09-10 Eylül 2017’de gerçekleştiren Kurul, Merkezimize şu ana kadar ulaşan metinleri incelemiş ve gelen metinlerin, toplam başlık içerisinde takriben %30’luk bir orana tekabül ettiğini tespit etmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.