Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılı: Osmanlıdan Cumhuriyete Türkiye’de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu


Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılı: Osmanlıdan Cumhuriyete Türkiye’de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu

29 Haziran 2023

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞININ 100. YILI: OSMANLIDAN CUMHURİYETE TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

11-14 Mart 2020 / EDİRNE

SEMPOZYUM PROGRAMI

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde 11-14 Mart 2020 tarihlerinde Edirne’de “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılı: Osmanlıdan Cumhuriyet’e Türkiye’de Demokrasi” konulu uluslararası sempozyum düzenlenecektir.

Birçok ulusun tarihinde uzun bir geçmişe sahip olan demokrasi düşüncesi ve uygulamasının Türkiye’de de yaklaşık 200 yıllık bir tarihi gelişim süreci vardır. Osmanlı Devletinde 1808’de Sened-i İttifak ile başladığı kabul edilen ve 1876 yılında Kanun-i Esasi’nin ilânı ile gelişen, 1908 İkinci Meşrutiyet sonrasında hem siyasal, hem de toplumsal-kültürel anlamda demokratik çoğulculuğun başlamasına gelen süreç Milli Mücadele ve ardından Cumhuriyetin kurulması sonrasında da devam etmiştir.

Bu süreçte Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılışı yakın Türk tarihinin en önemli olaylarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin özünü oluşturan milli egemenlik, halk yönetimi, TBMM’nin üstün konumu gibi temel kamu hukuku ilkeleri büyük Millet Meclisi’yle birlikte uygulama alanı bulmuştur. Yaklaşık 140 yıllık geçmişe sahip olan  parlamento, Türk demokrasi tarihinin en önemli kurumudur. Türk Bağımsızlık Savaşı da bu Meclis’e dayanarak ve meşruiyetini buradan alarak yürütülmüştür.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’nin demokrasi tarihini ele almayı hedefleyen, bir bilanço değerlendirmesini içeren bu uluslararası sempozyum Türkiye’nin demokrasi tarihinin bilinmeyen ya da az bilinen noktalarını da aydınlatmayı amaçlamaktadır.

Sempozyuma sunulacak bildirilerin daha önce başka bir yerde sunulmamış, makale, kitap, kitapta bir bölüm,  bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında yayınlanmamış ve işlenmemiş olması gerekmektedir.

Aşağıda sempozyumda yer alması planlanan bazı başlıklar sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı değildir. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması şartıyla, farklı başlıklarda da bildiri sunulabilir. 

SEMPOZYUM ALT BAŞLIKLARI

Osmanlı Dönemi

 • 1808 Sened-i İttifak
 • Tanzimat Dönemi
 • Meşrutiyet ve 1876 Anayasası
 • Meşrutiyet Dönemi ve 1909 Anayasa Değişiklikleri
 • Meclis-i Mebusan
 • Meclis-i Ayan
 • Siyasal Partiler

Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi

 • Büyük Millet Meclisi Yapısı ve  Tartışmalar
 • 1921 Anayasası
 • 1924 Anayasası ve Anayasadaki Değişiklikler
 • Siyasal Partiler (Tek Parti ve Çok Parti Dönemleri)

Siyasal Partiler ve Demokrasi

 • Türkiye’de siyasal partiler ve demokrasi tarihindeki yeri
 • Parti içi demokrasi
 • Liderler

SEMPOZYUMA BAŞVURU KOŞULLARI

SEMPOZYUM KURULLARI

SEMPOZYUM TAKVİMİ

BAŞVURU FORMU

THE CENTENARY OF THE INAUGURATION OF THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY THE CENTENARY OF THE INAUGURATION OF THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY