Türk Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi Uluslararası Sempozyumu / International Symposıum on the Effects of Turkish Armenian Relations on the Regional Policies (From the 19Th Centuruy to Present Day) / 12-14 Mayıs 2016


Türk Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi Uluslararası Sempozyumu / International Symposıum on the Effects of Turkish Armenian Relations on the Regional Policies (From the 19Th Centuruy to Present Day) / 12-14 Mayıs 2016

28 Haziran 2023

SEMPOZYUM DUYURUSU

TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNİN BÖLGESEL POLİTİKALARA ETKİSİ (19.YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE)

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

12-14 Mayıs 2016 / BİTLİS

Başbakanlık Atatürk kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü iş birliğinde 12-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Bitlis’te “Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi (19. Yüzyıldan Günümüze)” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir. Sempozyum çerçevesinde, Türk-Ermeni ilişkilerini tarihi, siyasi, iktisadi ve sosyo-kültürel olarak incelemek, 1915 yılı olaylarını belgelerle ele almak, iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Tarihin eski dönemlerinden itibaren Kafkasya, Batı Asya ve İran coğrafyalarında dağınık olarak meskun bulunan Ermeniler, 10. yy’dan başlayarak Anadolu’yu vatan haline getirmiş olan Türkler ile asırlar boyunca iç içe ve dostça yaşamışlardır.

19. yy’da Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımının etkileri ve batılı devletlerin Osmanlı topraklarını paylaşma politikaları sonucunda Ermeniler isyan etmeye başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle isyan faaliyetlerini artıran ve Doğu Cephesinde Rusya ile iş birliği içerisine giren Ermeniler, 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan ‘‘Sevk ve İskan Kanunu’’ ile zorunlu olarak Osmanlı Devleti’nin daha güvenli ve Rus etkisinden uzak bölgelerine sevk ve iskâna tabi tutulmuşlardır. Tehcir Kanunu’nun uygulanması sırasında yaşanan olaylar, daha sonraki yıllarda çarpıtılarak ve abartılarak bir takım asılsız iddiaların ortaya atılmasına yol açmıştır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan olayları gündeme getiren Ermenistan’ın asılsız iddiaları ve suçlamaları, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine başka devletler tarafından da siyasi amaçlı olarak kullanılmaya devam etmektedir.

İki kutuplu sistemin sona ermesi sonucu, hızla değişen dünya konjonktüründe Türkiye Cumhuriyeti bölgede ve uluslararası alanda etkili konuma sahip olabilme maksadıyla öncelikle komşu ülkeler ve dünya devletleri ile dostane ilişkiler yürütmeyi, kendi dış politikasının öncelikleri arasına almıştır. Bu kapsamda sınırdaş olan Ermenistan ile Türkiye arasında 2009 yılında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol imzalanmıştır.

Aynı Coğrafyada bulunan iki devlet arasındaki ilişkiler,  bölge barışını ve istikrarını siyasi ve ekonomik açılardan etkilemektedir. Coğrafi yakınlığına bağlı olarak, bölge barışının korunması ve devletlerin ekonomik olarak güçlenmesi maksadıyla iki devlet arasındaki ilişkilerin akademik çerçevede ele alınması, bu sempozyumun önemini artırmaktadır.

Bildirilerin yeni araştırmalara dayalı olmaları, yeni bakış açıları sunmaları ve özgün olmaları, bildiri önerilerinin en az 300 kelime olması, bildirinin konusu, kapsamı ve bunların devam eden araştırma olduğu düşünülerek, muhtemel neticelerini içerecek şekilde düzenlenmesi beklenmektedir.

Sempozyumda yer alması planlanan konu başlıkları aşağıda sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı değildir. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve ana tema dışına çıkılmaması şartıyla farklı konular da teklif edilebilir.

SEMPOZYUM BİLDİRİ KONULARI

 • Türkiye-Ermenistan İlişkileri

             1-Tarihi, Siyasi ve Sosyo-kültürel İlişkiler

             2-İktisadi ve Ticari İlişkileri

 • Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı
 • Türk Dünyası-Ermenistan İlişkileri (Tarihi, Siyasi ve Sosyo-kültürel İlişkiler)
 • Türkiye-Avrupa İlişkileri Çerçevesinde Ermeni Sorunu
 • Ermenistan- ABD İlişkilerinin Türk Dış Politikasındaki Etkileri
 • Rusya Ekseninde Türkiye-Ermenistan İlişkileri
 • Türkiye-Ermenistan Karşılaştırmalı Yönetim Yapıları İncelemeleri (Yerel Yönetimler, Ülke Yönetimi)
 • Sevk ve İskan Kanunun Çıkarılmasından Sonra Ermenilerde Ekonomik, Siyasi, Sosyo-kültürel Değişimler
 • Türk-Ermeni Ortak Kültürel Değerleri
 • Bölge Devletleri Ekseninde Türk-Ermeni İlişkileri (Ortadoğu, İran, Kafkasya)
 • Uluslararası Siyasette Diasporanın Faaliyetleri ve Etkileri

DUYURU METNİ

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE EFFECTS OF TURKISH ARMENIAN RELATIONS ON THE REGIONAL POLICIES /12-14 MAY 2016

KATILIM KOŞULLARI

KURULLAR

BAŞVURU FORMU

SEMPOZYUM TAKVİMİ

ERMENİ KONGRESİ AFİŞ 2