“Türk Dünyasındaki Gelişmeler Sempozyumu” Kazakistan’da Başladı


“Türk Dünyasındaki Gelişmeler Sempozyumu” Kazakistan’da Başladı

25 Haziran 2023

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve El Farabî adına Kazak Millî Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen 20. Yüzyılın Başlarından Günümüze Türk Dünyasındaki Siyasî, İktisadî ve Kültürel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu Kazakistan’ın Almatı şehrinde El Farabî adına Kazak Millî Üniversitesi Türk Dünyası Salonu’ndaki açılış konuşmaları ile başladı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Atatürk Araştırma Merkezi’nin bu yılki üçüncü ilmî etkinliğini Kazakistan’da gerçekleştirdiğini ve üniversiteye adını veren El-Farabî’nin düşüncelerinin hâlâ geçerliliğini koruduğunu, Medinetü’l-Fazıla adlı eserinin pek çok devlet adamının başucu kitabı olmaya devam ettiğini belirtti. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması ve yeniden yapılanma sürecinin ardından Türk dünyasına olan ilgi ve alakanın arttığını belirten Beyhan, Türk dünyasının coğrafî açıdan geniş bir alanı içerdiğini ve bu geniş coğrafyada yaşayan 350 milyonluk bir nüfusun söz konusu olduğunu vurguladı. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı olarak Türk dünyası ile bilimsel iş birliğini önemsediklerini vurgulayan Beyhan, bundan hareketle Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı olarak Azerbaycan ve Tataristan ile bilimsel iş birliği protokollerinin imzalanarak ortak bilimsel faaliyetler yürütüldüğünü belirtti. İlgili ülkelerin bilim kurullarının bu tür bilimsel iş birliklerinde önemli rol oynadıklarını da sözlerine ekledi.

Beyhan’ın ardından El-Farabî adına Kazak Millî Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tilekkabul Ramazanov söz aldı. 20. yüzyılda Türklerin yaşadığı coğrafyada büyük gelişmeler yaşandığını bunun neticesinde de Türklerin dillerini, tarihlerini ve bağımsızlıklarını geri kazandıklarını belirten Ramazanov, El-Farabî adına Kazak Millî Üniversitesi’nin Türk dünyasının en önemli üniversitelerinden biri olduğunu söyledi. Ramazanov, üniversitenin dünya sıralamasında 256’ncı olduğunu ve Mart 2018’de Bişkek’te düzenlenen toplantıda Türk Dünyası Üniversiteler Birliği’ne üye olduğunu da sözlerine ekledi.

Türk dünyasındaki gelişmelerin bilimsel bir zeminde ve çözüm odaklı tartışılıp görüşüleceği sempozyumda iki gün boyunca 45 bildiri sunulacak.

Haber kaynağı