Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu (19-21 EKİM 2016 / ELAZIĞ)


Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu (19-21 EKİM 2016 / ELAZIĞ)

28 Haziran 2023

TÜRK BASIN TARİHİ

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

(19-21 EKİM 2016 / ELAZIĞ)

DUYURU: Etkinliğimizin programı yayınlanmıştır. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

BASIN TARİHİ PROGRAM

Türk basınının, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarihimize tanıklık eden en önemli basılı kaynak olarak görülmesi dolayısıyla Atatürk Araştırma Merkezi, Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve Fırat Üniversitesi Rektörlüğü iş birliğiyle Elazığ’da 19-21 Ekim 2016 tarihlerinde Türk Basın Tarihi alanında uluslararası bir sempozyum düzenlenmesi planlanmaktadır.

Basın, siyasî ve toplumsal gelişmelere; ekonomik süreçlere etki yapan önemli bir kurumdur. Osmanlı döneminde toplum hayatına devlet eliyle giriş yapan basın, 1860 yılından itibaren şahsi teşebbüs vasıtasıyla gelişmesini sürdürmüştür.

19. yüzyıl ortalarından 21.yüzyılın başlarına kadar basının etkileri, gelişimi, toplumsal hayata müspet ve menfi yönlerden katkısı gibi hususlar, uluslararası bir sempozyum ile tartışmaya açılacaktır. Bu sempozyumda tarihi boyunca basının, ulusal ve yerel olmak üzere, bütün yönleriyle ele alınması amaçlanmaktadır.

Türk Basın Tarihi’ne önemli bir katkı yapacak olan sempozyumun konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

I. OSMANLI DÖNEMİ

1. Tanzimat Öncesi ve Tanzimat Dönemi

2. I. Meşrutiyet Dönemi

2.1. Vilayet Matbaaları ve Vilayet Gazeteleri

2.2. Basın Alanında İlk Yasal Düzenlemeler

2.3. II. Abdülhamit Dönemi Basını

2.4.II. Abdülhamit Sonrası Basınında “II. Abdülhamit İmajı”

3. II. Meşrutiyet Dönemi

3.1. Tarih Boyunca Basın Özgürlüğü ve Sansür

3.2. İttihat -Terakki ve Basın

3.3.Birinci Dünya Savaşı Sırasında Basın

3.4.İttihat -Terakki Sonrası Basınında İttihatçı İmajı

II. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ

1. Milli Mücadele’nin Başlangıcında Basının Milli Mücadele’ye Yaklaşımı

2. Anadolu Basını

3. İstanbul Basını

4. Saltanatın Kaldırılması ve Basın

5.Vahdettin Sonrası Basınında “Vahdettin İmajı”

6. Azınlıkların Basın Faaliyeti

7. Anadolu Ajansı

III. CUMHURİYET DÖNEMİ

1. Atatürk Dönemi Basını

1.1. Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri ve Basın

1.2. Takrir-i Sükȗn Kanunu ve Basın

1.3. İstiklâl Mahkemeleri Ve Basın

2. İnönü Dönemi Basını

2.1.İkinci Dünya Savaşı Sırasında Basın

3. Çok Partili Dönemde Basın

4. Demokrat Parti Dönemi Basın

4.1. Kanunî Düzenlemeler

4.2. 6-7 Eylül Olayları ve Basın

4.3. Basın Özgürlüğünün Kısıtlanması

4.4. Tahkikat Komisyonu

5. 27 Mayıs 1960 Darbesi ve Sonrası Basın (1960-1970)

5.1. Darbe Sonrası Basında Menderes ve Demokrat Parti İmajı

5.2. 1961 Anayasası ve Basın

5.3. Basın İlan Kurumu

5.4. 1960-1970 Yılları Arası Siyasi Gelişmeler ve Basın

6. 1971-1980 Yılları Arası Basın

6.1. 12 Mart 1971 Muhtırası ve Basın

6.2. 1971-1980 Yılları Arası Siyasi Gelişmeler ve Basın

7. 1980 ve Sonrası Basın

IV-BASIN VE AHLÂK

1. Toplum ve Ahlȃki Değerler Üzerinde Basının Etkisi

2. Basın Etiği

3. Basın ve Toplumsal Algı

V- YABANCILARIN GÖZÜYLE TÜRK BASINI

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda yeni bilgi ve belgelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin “bölümü, ana başlığı veya alt başlığında” işlenmemiş olması gerekmektedir.

Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfamızda yer alan başvuru formunu ve Taahhütname’yi imzalı doldurarak (taranmış dosya ya da aşağıda bulunan belgegeçer numarasına gönderilmek üzere) öz geçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini 20 Mayıs 2016 mesai bitimine kadar turkbasintarihi@atam.gov.tr  adresine göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca başvuruda yüksek lisans ve doktora konularının, yayımlanmışsa isimlerinin belirtilmesi gerekmektedir. Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizcedir. Özetlerin Sempozyum Düzenleme ve Bilim Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci duyuru yapılacaktır.

Sempozyuma sunum yapmak üzere katılacak olanların ulaşım ve konaklama giderleri karşılanacaktır.

Atatürk Araştırma Merkezi

KATILIM KOŞULLARI

SEMPOZYUM KURULLARI

BAŞVURU FORMU

TAAHHÜTNAME

SEMPOZYUM TAKVİMİ

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TURKISH PRESS HISTORY

Certification for the Participants who Apply to Scientific Events with Paper