Toplumsal Devrimler27 Haziran 2023

Kadınların toplum hayatına katılması, onların toplumsal ve siyasal haklarda erkeklerle eşit tutulması, kıyafetin çağdaş şekil alması, tekke ve türbelerin kapatılması, Soyadı Yasası’nın kabulü, birtakım lâkap ve unvanların kaldırılması, uluslararası saat, takvim ve rakamların, ölçü birimlerinin kabulü, Türk Devrimi’nin toplumsal alanda başardığı başlıca çağdaş atılımlardır.