Tartışmaları Bitirecek Türkiye Tarihi Kitabı24 Haziran 2023

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94’üncü yılı yaklaşırken Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Atatürk Araştırma Merkezi, Türkiye tarihini en kapsamlı şekilde anlatan bir eser hazırlıyor.

Çeşitli üniversitelerde görevli ve alanlarında uzman öğretim üyelerinden oluşan 14 kişilik akademik kurul, 2018’in başında çalışmaya başlayacak. Tarihçiler, eğitim bilimciler, hukukçular,  siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanlarının bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Editörler Kurulu, 94 yıllık Cumhuriyet tarihimize ışık tutacak eser için yüz yıl öncesine kadar inecek. Eserde, 3. Selim dönemi ve Osmanlı devletinde yenileşme hareketlerinden başlayarak modern Türkiye’nin 2000’li yıllarına kadar kesitler yer alacak. Türkiye’nin yaklaşık 200 yıllık tarihinin detaylarıyla ele alınacağı eserde özellikle gereksiz tartışmalara neden olan konulara vurgu yapılacağı, güncel ve eski bilgilerin sunulacağı, yeni belgelerle tartışmaların giderilmeye çalışılacağı da vurgulandı.

Devlet mirası

Atatürk Araştırma Merkezi kitapta İstiklal Mahkemeleri ve Kutül-Amare zaferi gibi konulardaki tartışmaları sonlandıracak. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve ATAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, “Tarih, diğer bilim alanlarından farklıdır. Bir milletin ya da medeniyetin geçmişte bıraktığı her şey tarihin konusudur. Cumhuriyet tarihi konusunda araştırmalar; makale ve kitap düzeyinde yayınlar yapılıyor, yüksek lisans ve doktora tezleri yazılıyor, sempozyumlar, kongreler, çalıştaylar düzenleniyor. Eserimiz bu zengin literatürden ortaya çıkan yeni bilgi ve belgelerden yararlanacak. Tarih birleştirici bir bilimdir. Zaferlerimizin, mağlubiyetlerimizin tamamı tarihimizdir. Tarihi şahsiyetler uyguladıkları politikalarından ve eylemlerinden dolayı eleştirilebilir, ancak hiç kimsenin

Ona hakaret etmeye hakkı yoktur. Bir devlet ömrünü tamamlar, tarih sahnesinden çekilir, yerine yeni bir devlet kurulur. Önceki devletin, maddi ve kültürel varlıklarının tamamı yeni devlete ulaşır ve yeni devlet bu mirastan yararlanır. Yenileşme çabaları ilk kez cumhuriyetle ortaya çıkmamış, Osmanlı döneminde başlamıştır. Bu yüzden Nizam-ı Cedîd, 2. Mahmud döneminin ıslahatları, Tanzimat-Islahat fermanları gibi bölümleri gözardı etmeyeceğiz” dedi.

2018’de bitecek

Üç cilt ve bin 800 sayfadan oluşacak eserde konulara uygun fotoğraflar, resimler, ilüstrasyonlar ve haritalar olacak. Özellikle haritaların anlaşılır ve kullanışlı olmasına özen gösteriliyor. Kitabın 2018 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’nın yayını olacak kitap, internet üzerinden ve fuarlardan satın alınabilecek. Eserin bir ders kitabı olmayacağı belirtilirken, akademisyenler kadar tarihe meraklı herkesin faydalanabileceği bir kaynak olması amaçlanıyor.

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/tartismalari-bitirecek-turkiye-gundem-2543156/