Tarım Politikaları Sempozyumu Şanlıurfa’da Başladı


Tarım Politikaları Sempozyumu Şanlıurfa’da Başladı

25 Haziran 2023

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Harran Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye’de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları Uluslararası Sempozyumu, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ndeki açılış konuşmaları ile başladı.

Prof. Dr. Hüseyin Apan Salonu’nda gerçekleşen konuşmalarda Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Başkanlık olarak, bilimsel etkinlikleri Anadolu’da yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelerle yapmayı öncelediklerini, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu üniversitelerinin bilimsel bilgi üretiminde Atatürk Araştırma Merkezi’nin bilim üretme kültürü ile paydaşlık yapmalarını stratejik olarak önemsediklerini belirtti. Bu amaçla, Mardin, Bitlis, Muş, Kars, Bayburt, Bartın, Elazığ, Malatya, Erzurum gibi illerde bulunan üniversitelerimizle Cumhuriyet tarihimizde süregelen her konuda bilimsel ortaklık yapıldığını ve bu yılda da yapmaya devam edileceğini söyledi. Bu amaçla 2018 yılının ikinci ilmî etkinliğini Şanlıurfa’da gerçekleştirdiklerini belirtti. Harran ve Şanlıurfa şehir merkezinin kadim bir bölge olduğuna değinen Beyhan, bölgenin matematik, tıp, sanat ve İslamî ilimlerle de Orta Çağ’ı aydınlatan bir eğitim hüviyetine sahip olduğunu söyledi.

Harran’ın doğrudan doğruya tarımla ilişkisine değinen Beyhan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bir ülkenin istiklali 3 temel unsur üzerine inşa edilir; Birincisi nüfustur. Eğer nüfus yoksa vatan da yoktur. Çünkü toprağı vatan yapan insan unsurudur. Eğer bir ülkenin nüfusu vatan sevgisi ile doluysa şanlı bir tarihiniz olur. Milletimiz bunu geçmişte de yakın tarihimizde de göstermiştir. İkincisi güçtür. Eğer gücünüzü kendiniz üretiyorsanız, bilgi üretip çağın gerektirdiği teknolojiyle insanımızın günlük hayatını kolaylaştıran teknoloji üretiyorsanız temeliniz sağlamdır. Üçüncüsü ise tarım potansiyelidir. Eğer nüfusunuzu besleyemiyorsanız sahip olduğunuz güç önemini yitirmeye başlar. Bu sebeple Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, tarımla ilgili sıkıntılarımızı ilmî olarak incelemek için Türkiye’de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları Uluslararası Sempozyumu’nu gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu sempozyum ülkemiz gibi zengin bir nüfusa sahip ülkenin ne gibi problemleri olduğunu görüşmemiz açısından önemlidir.”

Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan’ın ardından söz alan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, tarım konusunda AR-GE çalışmalarının önemine değinerek ilerleyen süreçte bu çalışmaların daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Eş zamanlı salonlarda sunulacak 40 bildiri ile ülkemizin tarım konusundaki gelişmelerine ve çözüm önerilerine bilimsel bir yaklaşım getirecek olan sempozyum iki gün sürecek.

Haber kaynağı