“Tarihten Bugüne Kapılar Açan Şehir: Ahlat”Sempozyumu Düzenlendi


“Tarihten Bugüne Kapılar Açan Şehir: Ahlat”Sempozyumu Düzenlendi

29 Haziran 2023

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi ve Bitlis Eren Üniversitesi iş birliğiyle 19 Ekim 2021 tarihinde Bitlis’te çevrim içi olarak “Tarihten Bugüne Kapılar Açan Şehir: Ahlat” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlendi.

Sempozyumun açılış konuşmalarını; Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ, Ahlat Kaymakamı Fikret DAĞ ve Ahlat Belediye Başkanı Av. Abdülalim Mümtaz ÇOBAN yaptı.

Sempozyumun açılış konuşmalarının ardından bilimsel oturumlara geçildi. 3 salonda arka arkaya düzenlenen 6 oturumda 28 sözlü sunum yapıldı. 

Sempozyumda, Ahlat’ın gerek Cumhuriyet öncesi gerekse Cumhuriyet sonrası döneme ait siyasi, kültürel, ekonomik durumu analiz edildi. Ahlat civarında bulunan taş heykeller, şehrin kent dokusu, mimari düzeni, turizm potansiyeli, ekonomik durumu, ticari hayatı, Osmanlı Dönemi’ndeki içtimai ve idari yapısı ile Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki sosyoekonomik durumu üzerinde duruldu. Bunun yanı sıra, Ahlat’ta eğitim, gündelik yaşam, tarım ve hayvancılık, şehre yapılan göçler ile edebiyatta, türkülerde ve yabancı seyyahların anlatımında Ahlat konuları ele alındı.

Sempozyumun “Değerlendirme Oturumu”na Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN, Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ, Prof. Dr. Şerife TALİ, Prof. Dr. Şule Yüksel ÖZMEN, Prof. Dr. Cengiz ATLI ve Doç. Dr. Esra KÜRÜM katıldı.