Sykes-Picot Gizli Antlaşmasının 100. Yılında Ortadoğu ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu 1-3 Aralık 2016/ANKARA


Sykes-Picot Gizli Antlaşmasının 100. Yılında Ortadoğu ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu 1-3 Aralık 2016/ANKARA

28 Haziran 2023

SYKES-PICOT GİZLİ ANTLAŞMASININ 100. YILINDA ORTADOĞU VE TÜRKİYE ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 

1-3 ARALIK 2016/ANKARA 

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iş birliği ile 1-3 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara’da “Sykes-Picot Gizli Antlaşmasının 100. Yılında Ortadoğu ve Türkiye” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Ortadoğu bölgesi, insanlık tarihinin başlamış olduğu coğrafya olması, yakınındaki diğer tarihî yerleşim bölgelerine olan konumu ve doğal zenginlikleri nedeniyle her dönemde stratejik önemini korumuştur. Ancak, İstanbul-Çanakkale Boğazları, Süveyş Kanalı, Babü’l-Mendeb Boğazı, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi gibi dünyanın stratejik noktalarına sahip olan Ortadoğu coğrafyası, 20. yüzyılın başlarından itibaren önemli bir enerji kaynağı haline gelen petrolün çıkarılmasıyla birlikte başta İngiltere olmak üzere sömürgeci güçlerin hedefi haline gelmiştir.

Bu gelişmelerin bir neticesi olarak, Rusya’nın onayı ve 9-16 Mayıs 1916 tarihlerinde İngiltere ve Fransa arasında sağlanan uzlaşma ile Osmanlı Devleti’nin, Anadolu ve Ortadoğu topraklarının paylaşımını içeren Sykes-Picot gizli antlaşması imzalanmıştır. Fransa adına François Georges Picot, İngiltere adına ise Sir Mark Sykes’ın imza koydukları bir paylaşım antlaşması olmasından dolayı, onların adı ile anılan bu anlaşma, bölgenin kaderi üzerinde bugüne ulaşan Ortadoğu’nun siyasi ve coğrafi bölünmüşlüğünün temellerini teşkil eden kalıcı etkiler bırakmıştır.

Ortadoğu bölgesi geçmiş dönemlerde olduğu gibi XX. yüzyılın başlarından itibaren yukarıda sözü edilen yoğun rekabet ve çatışma sürecinden geçmektedir. Türkiye ise, Asya, Avrupa ve Afrika arasındaki coğrafî ve jeo-stratejik konumu gereği Ortadoğu bölgesiyle tarihi boyunca yakın ilişkiler içinde olmuş, izlediği politikalarla bölgeyi hem etkilemiş, hem de etkilenmiştir. Bu bağlamda, yüz yılı aşkın süre içinde Türkiye’nin Ortadoğu ile ilişkilerini dönemlere göre tanımlamak, bu ilişkilerin tarihî boyutlarını ve zaman içinde geçirdiği değişimleri göstermek, Ortadoğu’nun son yüz yıl içinde toplumlar ve devletler düzeyinde geldiği noktayı anlayabilmek ve bölgedeki sorunlara kısa ve uzun dönemde geçerli olabilecek politikalar üretebilmek amacıyla Atatürk Araştırma Merkezi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iş birliği ile 1-3 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara’da uluslararası bir sempozyum düzenlenmesi planlanmıştır.

Sempozyumda sunulacak bildirilerin, Ortadoğu’yu, i) kavramsal, sosyolojik, kültürel, dinî ve bilimsel açılardan, ii) söz konusu yüz yıllık sürecin nasıl ilerlediğini gözler önüne seren ve günümüz dünyasının geldiği nokta/ilerleme çerçevesinde bölgenin ne durumda olduğunun anlaşılmasını sağlayacak tarihî bakış açısından ele almasına karar verilmiştir.

Sempozyumla Ortadoğu konusunda yukarıda ifade edilen bağlamda çalışan akademisyenlere ve araştırmacılara bilimsel çalışmalarını sunacakları bir platform sağlanarak alanla ilgili bilgi birikimine katkı sunmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin bölge ile ilişkilerinin belirlenmesinde üretilecek politikalara kaynak teşkil edecek bilimsel verilerin sağlanması beklenmektedir.

SEMPOZYUM DAVETİYESİ

SEMPOZYUM PROGRAMI

BİLDİRİ ÖZETLERİ

SEMPOZYUM KURULLARI

 SEMPOZYUMU KATILIM KOŞULLARI

BAŞVURU FORMU-PARTICIPATION FORM

TAAHHÜTNAME

SEMPOZYUMU TAKVİMİ

International Symposium on the Middle East and Turkey on the Centenary of Sykes-Picot Secret Agreement

Certification for the Participants who Apply to Scientific Events with Paper

 Symposium Calendar