Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100.Yılı: 1921 Yılının Askeri ve Siyasi Gelişmeleri


Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100.Yılı: 1921 Yılının Askeri ve Siyasi Gelişmeleri

26 Haziran 2023

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ve Haymana Belediye Başkanlığı işbirliğinde 11-12 Eylül 2021 tarihlerinde Haymana’da yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerden bilim insanlarının, diğer kurum ve kuruluşlardan araştırmacıların katılımıyla, “Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100.Yılı: 1921 Yılının Askeri ve Siyasi Gelişmeleri” konulu uluslararası sempozyum düzenlemiştir.

11 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00’da açılış töreniyle başlayan sempozyumda, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut  birer açılış konuşması yaptılar. Daha sonra Resim, şiir ve kompozisyon alanında ödül kazanan öğrencilere ödülleri verildi. Arkasından bilimsel oturumlara geçildi. İlk gün tek salonda, ikinci gün iki salonda gerçekleşen oturumlarda Haymana sınırları içerisinde gerçekleşen hayati çarpışmalar, Sakarya Meydan Muharebesi’nin yankıları, savaş ekonomisi, Meydan Muharebesi’ne katılanlara verilen ödüller, Sakarya Meydan Muharebesi üzerine ABD, Fransa ve Yunan basınındaki değerlendirmeler vb. konular belgelere dayalı olarak ortaya konuldu. Ayrıca Sakarya Meydan Muharebesinin 100. Yıl dönümü anısına yaptırılan “Melhame-i Kübra Bir Milletin Kaderi” konulu Belgesel gösterimi yapılmıştır. Sosyal program çerçevesinde ise Mangal dağı Şehitliği, Evliyafakı Şehitliği, Kışla Hastanesi Şehitliği ve Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliği ziyaret edildi.

1921 yılı Milli Mücadele döneminde şüphesiz ki dönüm noktası sayılabilecek askeri ve siyasi gelişmelere sahne olan bir yıldır. Bu yıl Batı Cephesi’nde Yunan güçleri ile TBMM orduları arasında I. İnönü ve II. İnönü Savaşları, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri ve Sakarya Meydan Muharebesi gerçekleşmiştir. Bir yandan bağımsızlık savaşını yöneten, diğer yandan iç isyanlarla mücadele eden TBMM aynı zamanda toplumsal sorunlara da çare bulmaya çalışmış, diplomatik tanınma yolunda da hatırı sayılır başarılara imza atmıştır. Bir ölüm kalım savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi Türk ulusunun kaderini büyük ölçüde değiştirmiştir. Bu savaş sırasında hayati çarpışmaların büyük bir kısmı Ankara’nın Haymana ve Polatlı ilçeleri sınırlarında olmuştur. Tarihi açıdan büyük öneme sahip bu bölgede düzenlenmiş olan sempozyum ile bölgenin öneminin anlaşılmasına da katkı sağlanmış oldu.