Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Süheyl Mahmud (Sohail Mahmood)’un Merkezimizi ziyareti


Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Süheyl Mahmud (Sohail Mahmood)’un Merkezimizi ziyareti

28 Haziran 2023

Pakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Süheyl Mahmud (Sohail Mahmood), Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan’ı ziyaret etti. Beraberinde Basın Ataşesi Abdül Ekber(Abdul Akbar)in bulunduğu bu ziyaret esnasında yapılan görüşmelerde Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Nihat Büyükbaş da hazır bulundu.

Görüşmede;

2017 yılı, Pakistan’ın kuruluşunun ve dolayısıyla Türkiye-Pakistan ilişkilerinin 70. Yılı olması münasebetiyle; iki ülke tarihi ve ilişkileri üzerine çalışan Türk ve Pakistanlı bilim adamlarının katılacağı bir ilmi etkinliğin gerçekleştirilmesi,

Atatürk Araştırma Merkezi tarafından Urduca olarak neşredilen Nutuk’un, Pakistan’da prestijli bir yayınevi tarafından yayımlanmasına izin verilmesi,

Pakistan’da okutulan ve Batılı kaynaklara dayanılarak hazırlanan tarih kitaplarında yer alan Osmanlı Devleti/Türkiye ile ilgili bahislerin yazılmasında Türkçe kaynakların kullanılması için Pakistan Tarih Kurumu ile işbirliği protokolü yapılması; bu protokol çerçevesinde ortak bilimsel faaliyetlerde bulunulması,

Hususları üzerinde görüş birliğine varılmıştır.