Osmaniye Ve Çevresinin İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu


Osmaniye Ve Çevresinin İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu

29 Haziran 2023

OSMANİYE VE ÇEVRESİNİN İŞGALDEN KURTULUŞUNUN 100. YILI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde 5-7 Ocak 2022 tarihlerinde Osmaniye’de Osmaniye ve Çevresinin İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu düzenlenecektir.

Sempozyum ile Cebel-i Bereket (Osmaniye) Millî Mücadelesinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında bu şehirde verilen varoluş mücadelesinin bilinmeyen yönlerinin yapılacak yeni akademik araştırmalar ile ortaya konulması ve yeni perspektifler ışığında Osmaniye Millî Mücadelesine ışık tutulması amaçlanmaktadır.

Alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla; Osmaniye ve Çevresinde Millî Mücadelesinin başlangıcı, yürütülme ve sona erme safhaları, idari, askeri, siyasi, sosyal ve ekonomik temelleri, Osmaniye Millî Mücadelesinin Türk halkının Anadolu genelinde yürüttüğü bağımsızlık savaşına etkileri ve Heyet-i Temsiliye ile irtibatı vb. sonuçları ele alınacaktır.

Sempozyuma sunulacak bildirilerin daha önce başka bir yerde sunulmamış, makale, kitap, kitapta bir bölüm, ampirik bir çalışma, bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında yayınlanmamış ve işlenmemiş olması gerekmektedir.

Farklı disiplinlerden (Edebiyat, Sosyoloji, Hukuk, Siyaset Bilimi, İktisat) bilim insanı ve araştırmacıların katılımına açık olan sempozyumda yer alması planlanan başlıklar aşağıda sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı değildir. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması şartıyla, farklı başlıklarda bildiri sunulabilir.

Konular;

Millî Mücadele Dönemi

Millî Mücadele’de Güney Cephesi

Millî Mücadele Sürecinde Emeği Geçenler (Kahramanlar)

Osmaniye’de Kuvayı Milliye’nin Oluşumu

Fransız Belgelerinde İşgal Yılları

Alman Belgelerinde Osmaniye ve Çevresi

İngiliz Belgelerinde Osmaniye ve Çevresi

Rus Belgelerinde Osmaniye ve Çevresi

İşgal Dönemi Öncesi ve Sonrasında Bölgede Yaşayan Gayrimüslimler

İşgale Karşı Osmaniye ve Tüm Anadolu’dan Tepkiler

Dönemin Basınına Göre Bölgenin İşgali

Osmaniye ve Çevresinde İşgalle İlgili Edebi Eserler, Anılar, Söylentiler, Türküler,

Osmaniye ve Çevresinde İşgalin Sosyo-Ekonomik Etkileri

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda; yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Sempozyuma bildiri ile katılmak esastır. Sempozyuma katılmak isteyenlerin en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini 31 Ekim  2021  tarihi mesai bitimine kadar https://tamga.gov.tr/Osmaniyesempozyumu adresine göndermeleri gerekmektedir.

Gönderilen özetler Düzenleme Kurulu tarafından biçim ve sempozyumun konularına uygunluk yönlerinden değerlendirilecek ve Bilim Kurulunu oluşturan hakemlere gönderilecektir. Değerlendirme süreci sonrasında hakemlerin sempozyumda sunulması uygun görülen bildiriler ilan edilerek tam metinlerini ise 30 Kasım 2021 tarihi mesai bitimine kadar göndermeleri istenecektir.

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce olup başvurularda Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Özette bildirinin amacı, yöntemi ve sonucu ile birlikte 5 anahtar kelime yazılmalıdır.

Sempozyuma katılmanızı bekler, saygılarımızı sunarız.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

BİLİM KURULU

DÜZENLEME KURULU

SEMPOZYUM PROGRAMI