Mütârekeler ve Barış Antlaşmaları, Uluslararası Sempozyumda Ele Alınacak


Mütârekeler ve Barış Antlaşmaları, Uluslararası Sempozyumda Ele Alınacak

25 Haziran 2023

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle 24-26 Ekim 2018 tarihlerinde Mondros Mütârekesi’nin 100. Yılı: I. Dünya Savaşı’nın Sonu Mütârekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu düzenlenecek.

Kahramanmaraş’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek sempozyumda milyonlarca insanın hayatını etkileyen, maddî manevî kayıplara sebep olan ve siyasî haritaları değiştiren I. Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan gelişmeler, mütârekeler ve barış antlaşmaları bağlamında değerlendirilecek.

24 Ekim Çarşamba günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki açılış konuşmaları ile başlayacak sempozyumda Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girişi, Mondros Mütârekesi ve mütârekenin bölgeye etkileri, Mondros Mütârekesi’nin imzalanmasından sonra Atatürk’ün askerî stratejisi, yaşanan işgallere karşı başlatılan direniş ve basına yansımaları, Mudanya Mütârekesi, mütâreke döneminin Türk sinemasındaki imgeleri gibi pek çok konu bilim insanları ve araştırmacılarca bilimsel bir zeminde tartışmaya açılacak. Sunulacak 49 bildiride Osmanlı Devleti’nin son padişahı VI. Mehmed Vahideddin de incelenecek konular arasında bulunuyor.

Sunulan bildiriler, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından 2019 yılı içerisinde basılıp kamuoyunun istifadesine sunulacak.

Kaynak