Mudanya Mütarekesi’nden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu” (26-28 Eylül 2013 / Bursa)


Mudanya Mütarekesi’nden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu” (26-28 Eylül 2013 / Bursa)

27 Haziran 2023

Bursa Valiliği, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ve Atatürk Araştırma Merkezi  işbirliğinde 26-28 Eylül 2013 tarihleri arasında  “Mudanya Mütarekesi’nden Günümüze Bursa  Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir.

Bu sempozyum çerçevesinde, Bursa’nın kurtuluşunun 91. Yıldönümünü anmak, geçmişten günümüze tarihi sürecine ışık tutmak, Bursa ve yöresi ile ilgili her türlü tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve çevresel konuların bilimsel olarak tartışılmasına ortam sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Cumhuriyet döneminde göçlerin, ekonomik ve kültürel gelişmelerin bölgeye etkisi ile bu dönem modernleşme sürecinin Bursa’ya yansımalarının ele alınması, ayrıca bu çerçevede Bursa şehrinin sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunlardan yola çıkarak bunların çözümü için yeni stratejilerin geliştirilmesi ve vizyon oluşturulması hedeflenmektedir.

İlgili akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak bu sempozyumun, Bursa ve çevresiyle ilgili yeni bilimsel bilgi ve düşüncelerin  üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları sunması beklenmektedir. 

SEMPOZYUM DAVETİYESİ

SEMPOZYUM PROGRAMI