Mudanya Mütarekesi’nden Günümüze Bursa Sempozyumu (26-28 Eylül 2013 / BURSA)27 Haziran 2023

MUDANYA MÜTAREKESİ’NDEN GÜNÜMÜZE BURSA SEMPOZYUMU

(26-28 EYLÜL 2013 / BURSA

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

 Bursa Valiliği, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ve Atatürk Araştırma Merkezi  işbirliğinde 26-28 Eylül 2013 tarihleri arasında  “Mudanya Mütarekesi’nden Günümüze Bursa Sempozyumu” düzenlenecektir.

Bu sempozyum çerçevesinde, Bursa’nın kurtuluşunun 91. Yıldönümünü anmak, geçmişten günümüze tarihi sürecine ışık tutmak, Bursa ve yöresi ile ilgili her türlü tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve çevresel konuların bilimsel olarak tartışılmasına ortam sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Cumhuriyet döneminde göçlerin, ekonomik ve kültürel gelişmelerin bölgeye etkisi ile bu dönem modernleşme sürecinin ve inkılapların Bursa’ya yansımalarının ele alınması, ayrıca bu çerçevede Bursa şehrinin sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunlardan yola çıkarak bunların çözümü için yeni stratejilerin geliştirilmesi ve vizyon oluşturulması hedeflenmektedir.

İlgili akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak bu sempozyumun, Bursa ve çevresiyle ilgili yeni bilimsel bilgi ve düşüncelerin  üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları sunması beklenmektedir. 

Bildiri özetlerinin,  araştırma konusunu, kapsamını, kullanılan kaynakları ve bilime katkısını gösterecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Aşağıda, sempozyumda yer alması planlanan konu başlıkları sunulmuştur. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması şartıyla, teklif edilecek  farklı konular da değerlendirmeye alınacaktır.

Bildiri Konuları:

 • Medeniyetler Beşiği ve Bir Tarih Şehri olarak Bursa
 • Milli Mücadele Döneminde Bursa
 • Mudanya Mütarekesi (Mütarekeye Gidiş,  Maddeleri, Yurtiçi ve Yurtdışı Kamuoyundaki Yankıları) 
 • Göçler ve Bursa
 • Kültürel Gelişmeler ve Bursa
 • Ekonomik Gelişmeler ve Bursa
 • Sanayi Alanındaki Gelişmeler ve Bursa
 • Eğitim Alanındaki Gelişmeler ve Bursa

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda; Bursa’nın tarihsel gelişimini coğrafi, kültürel, beşeri ve ekonomik açıdan inceleyen bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Sempozyuma bildiri ile katılmak esastır. Bildirilerde aranacak nitelikler ve başvuru formu ve diğer bilgiler Merkezimizin atam.gov.tr uzantılı web sayfasında yer almaktadır. Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini 31 Mayıs 2013 mesai bitimine kadar bursasempozyumu@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Özetlerin Sempozyum Düzenleme Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci bir duyuru yapılacaktır.

Bildiri sahiplerinin konaklama ve ulaşım giderleri Bursa Valiliği, Uludağ Üniversitesi  ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca karşılanacaktır.

Sempozyuma katılmanızı diler, saygılar sunarız.

Bursa Valiliği, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

SEMPOZYUMA KATILIM KOŞULLARI

Özet Gönderimi ve Değerlendirme

Sempozyum, konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.  Bunun için amaçyöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren 300 kelimelik bildiri özetlerinin 31 Mayıs 2013 tarihine kadar bursasempozyumu@gmail.com adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri Sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kabul edilen / edilmeyen  bildiri önerileri 30 gün içinde ilgililere duyurulacaktır Sempozyum sonrasında sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayınlanacaktır. 

Bildiri Tam Metni Yazım Kuralları

 1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
 2. Başlık ve yazar adından sonra 300’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
 3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
 4. Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
 5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
 6. Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Çaycı, 2002:520) şeklinde; dipnot olarak gösterilecek ise Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde-makale ise tırnak içinde ve italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.
 7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
 8. Metinle doğrudan alakalı olmayan Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı, numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.
 9. Bildiri metinleri 10 ile 20 sayfa arasında olmalıdır.

SEMPOZYUM KURULLARI

Düzenleyen Kurumlar

Bursa Valiliği –  Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü – Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Sempozyum Eş Başkanları

Şahabettin HARPUT (Vali) – Prof. Dr. Kamil DİLEK (Rektör) – Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN (ATAM Başkanı)

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

Nihat BÜYÜKBAŞ

Samet ERCOŞKUN

Prof. Dr. Muammer DEMİREL

Prof. Dr. Selma YEL

Doç. Dr. Kenan OLGUN

Doç. Dr. Cafer ÇİFTÇİ

Doç. Dr. Seyfi YILDIRIM

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

Nihat BÜYÜKBAŞ

Prof. Dr. Halil BAL

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

Prof. Dr. İsmail COŞKUN

Prof. Dr. Çağrı ERHAN

Prof. Dr. Bedri GENCER

Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ

Prof. Dr. Selami KILIÇ

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN

Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU

Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ

Prof. Dr. Mehmet TEMEL

Prof. Dr. Mustafa TURAN

Prof. Dr. Ömer TURAN

Prof. Dr. Ömer Osman UMAR

Prof. Dr. Selma YEL

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

Doç. Dr. Kenan OLGUN

Doç. Dr. Kemal ÇELİK

Doç. Dr. Hamit PEHLİVANLI

Doç. Dr. Uğur ÜNAL

SEKRETERYA

Hüseyin TOSUN

(ATAM Bilimsel Çalışmalar Müdürü)

Selcan KOÇASLAN

(ATAM Uzman Yardımcısı)

İLETİŞİM

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Ziyabey Cad. No: 19

06520/ Balgat – ANKARA- TÜRKİYE

Tel: +90 312 2856551

Belgegeçer : +90 312 2855527

e-posta: bursasempozyumu@gmail.com

Web          : www.atam.gov.tr

MUDANYA MÜTAREKESİ’NDEN GÜNÜMÜZE BURSA SEMPOZYUMU (26-28 EYLÜL 2013 BURSA)

KATILIM FORMU

SOYADI / SURNAME              : …………………………………………………………..

ADI/NAME                                            : …………………………………………………………..

UNVAN / TITLE                                    : …………………………………………………………..

ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY : ………………………………………………………….

BÖLÜM / DEPARTMENT                    :…………………………………………………………..

ADRES / ADDRESS                             :……………………………………………………………

ŞEHİR / CITY                            :……………………………………………………………

ÜLKE / COUNTRY                               :……………………………………………………………

TELEFON /PHONE                               :……………………………………………………………

FAKS / FAX                                           :……………………………………………………………

E-POSTA/ E-MAIL                                :……………………………………………………………

ÇALIŞMA ALANI / RESEARCH FIELD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BİLDİRİ BAŞLIĞI/ PAPER TITLE

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

BİLDİRİ ÖZETİ / ABSTRACT

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ANAHTAR KELİMELER / KEY WORDS

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ÖZGEÇMİŞ / C.V.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

SUNUMDA KULLANILACAK EKİPMAN/AUDIOVISUAL EQUIPMENT

TEPEGÖZ/OVER HEAD PROJECTOR SLAYT/SLIDE PROJECTOR      PROJECTION/PROJECTOR

                 O                                                        O                                                   O

 DİĞER/OTHER

İMZA / SIGNATURE