Mudanya Mütarekesi’nden Günümüze Bursa Sempozyumu (26-28 Eylül 2013 / BURSA)


Mudanya Mütarekesi’nden Günümüze Bursa Sempozyumu (26-28 Eylül 2013 / BURSA)

27 Haziran 2023

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

 Bursa Valiliği, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ve Atatürk Araştırma Merkezi  işbirliğinde 26-28 Eylül 2013 tarihleri arasında  “Mudanya Mütarekesi’nden Günümüze Bursa Sempozyumu” düzenlenecektir.

Bu sempozyum çerçevesinde, Bursa’nın kurtuluşunun 91. Yıldönümünü anmak, geçmişten günümüze tarihi sürecine ışık tutmak, Bursa ve yöresi ile ilgili her türlü tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve çevresel konuların bilimsel olarak tartışılmasına ortam sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Cumhuriyet döneminde göçlerin, ekonomik ve kültürel gelişmelerin bölgeye etkisi ile bu dönem modernleşme sürecinin Bursa’ya yansımalarının ele alınması, ayrıca bu çerçevede Bursa şehrinin sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunlardan yola çıkarak bunların çözümü için yeni stratejilerin geliştirilmesi ve vizyon oluşturulması hedeflenmektedir.

İlgili akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak bu sempozyumun, Bursa ve çevresiyle ilgili yeni bilimsel bilgi ve düşüncelerin  üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları sunması beklenmektedir. 

Bildiri özetlerinin,  araştırma konusunu, kapsamını, kullanılan kaynakları ve bilime katkısını gösterecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Aşağıda, sempozyumda yer alması planlanan konu başlıkları sunulmuştur. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması şartıyla, teklif edilecek  farklı konular da değerlendirmeye alınacaktır.

Bildiri Konuları:

  • Medeniyetler Beşiği ve Bir Tarih Şehri olarak Bursa
  • Milli Mücadele Döneminde Bursa
  • Mudanya Mütarekesi (Mütarekeye Gidiş,  Maddeleri, Yurtiçi ve Yurtdışı Kamuoyundaki Yankıları) 
  • Göçler ve Bursa
  • Kültürel Gelişmeler ve Bursa
  • Ekonomik Gelişmeler ve Bursa
  • Sanayi Alanındaki Gelişmeler ve Bursa
  • Eğitim Alanındaki Gelişmeler ve Bursa

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda; Bursa’nın tarihsel gelişimini coğrafi, kültürel, beşeri ve ekonomik açıdan inceleyen bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Sempozyuma bildiri ile katılmak esastır. Bildirilerde aranacak nitelikler ve başvuru formu ve diğer bilgiler Merkezimizin atam.gov.tr uzantılı web sayfasında yer almaktadır. Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini 31 Mayıs 2013 mesai bitimine kadar bursasempozyumu@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Özetlerin Sempozyum Düzenleme Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci bir duyuru yapılacaktır.

Bildiri sahiplerinin konaklama ve ulaşım giderleri Bursa Valiliği, Uludağ Üniversitesi  ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca karşılanacaktır.

Sempozyuma katılmanızı diler, saygılar sunarız.

 Bursa Valiliği, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı       

SEMPOZYUM BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER İÇİN TIKLAYINIZ