Milli Tarihimizden Bir Safha İlk Meclis Albümü


Milli Tarihimizden Bir Safha İlk Meclis Albümü

28 Haziran 2023

Osmanlı Devleti’nin bakiyesi üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk meclis üyelerinin yer aldığı albüm Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca yayımlandı.

Albümde işgal altındaki İstanbul’da kapatılan son Osmanlı Mebusan Meclisinden ve Anadolu’nun işgal altında olmayan bölgelerinden katılan 335 mebusun bilgileri yer almaktadır.

İlk mecliste görev yapan mebuslarımızın resimleri, meclise katılma tarihleri ve haklarında kısa bilgilerin yer aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk albümü, daha önce Ankara’da “Yeni Gün” matbaasında Osmanlı Türkçesi ile basılmış ve geliri Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyetine ( Çocuk Esirgeme Kurumu) bırakılmıştır.

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan Meclis’in açılışına kadar geçen süredeki siyasi ve askeri olayların özetini de içeren albüm yeni harflerimize aktarılarak ve aslına sadık kalınarak yeniden yayımlandı.

Türk Tarihi’nin yakın bir döneminin önemli bir kaynağı olarak görülen albüm, Doç. Dr. Hasan CİCİOĞLU ve Dr. Öğretim Üyesi Erol ÜLGEN tarafından yeni harflerle neşre hazırlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi için bu önemli kaynak Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından literatüre kazandırılmıştır.