Merkezimizce “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” çalıştayı yapıldı.


Merkezimizce “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” çalıştayı yapıldı.

24 Haziran 2023

Merkezimizce “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” çalıştayı yapıldı. Eserin hazırlanmasını gerçekleştirmek, yazım ilkelerini belirlemek, kapsam, üslup ve yöntemi tartışmak üzere  on dört akademisyen üyeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Editörler Kurulu Çalışma Grubu  29-30 Mart  2017 tarihlerinde  Denizli’de bir çalıştay düzenlemiştir. Yapılmış olan çalıştayda; sorumlu editörler grubunca hazırlanacak/hazırlatılacak eser için bölüm/kısım yazacak yazarların bilgisine sunulmak üzere “Temel Yazım ilkeleri” hazırlanmıştır.

Kapsamı, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme hareketlerinden başlayarak 2000’li yıllara kadar devam eden tarihî sürece uzanacak ve takriben 600 bin kelimeden oluşacak olan eser; Merkezimizce kalıcı, gereksiz tartışmalara malzeme edilen konuları titizlikle ele alan, güncel araştırma mahsulü eserleri; yeni belge ve bilgileri göz önünde bulundurarak tarih metodolojisi prensipleri dâhilinde yeni bir “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” kitabı hazırlanması amaçlanmaktadır.

Hazırlanacak olan bu eserin alanında bir başvuru kitabı olacağı müfredat programları ve ders kitaplarının hazırlanmasına kaynaklık etmesi beklenmektedir.