Merkezimiz Bu Ay Sonu İtibariyle 2 Yeni Sempozyumun İlanını Gerçekleştirecektir


Merkezimiz Bu Ay Sonu İtibariyle 2 Yeni Sempozyumun İlanını Gerçekleştirecektir

24 Haziran 2023

Kuruluşundan bu yana pek çok etkinlik tertipleyen Merkezimizin paydaş seçimindeki önceliği Anadolu’daki üniversitelerden yana olmuştur. Bu tercihten hareketle 2018 yılı içerisinde Iğdır ve Muş’ta iki ayrı uluslararası sempozyum düzenlenecektir.

İlki Nisan 2018’de Iğdır’da Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek etkinlik, ülkemizdeki tarım politikaları üzerine olacaktır. Osmanlı’dan günümüze uygulanan tarım politikaları ve bunun siyasî, sosyal ve ekonomik sonuçlarının tartışılmasının hedeflendiği etkinlikte akademisyen ve araştırmacılara Türkiye’de uygulanmış ve uygulanacak olan tarım politikalarını değerlendirmeleri ve çözüm önerileri sunmaları için imkân sağlanacaktır.

İkinci etkinlik ise Mayıs 2018’de Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılacak iş birliğiyle gerçekleştirilecektir. Geçmişten günümüze Muş’u tarih ve kültür bağlamında ele alacak olan sempozyum, bölgeyi çalışan akademisyen ve araştırmacılara bir yandan şehrin Anadolu ve Türk tarihi açısından önemine değinmeleri için fırsat sağlayacak diğer yandan da şehrin sosyal, ekonomik ve yaşanabilirlik ölçütleri çerçevesinde bilimsel bilgi üretimine katkı sağlayacaktır.

Her iki etkinliğin Düzenleme Kurulu toplantıları yapılmış olup konu başlıkları belirlenmiştir. Sempozyumların ilânı ve başvuru koşulları en kısa sürede Merkezimizin genel ağ sayfasından duyurulacaktır.