Merkez Başkanımızın “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” Mesajı


Merkez Başkanımızın “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” Mesajı

28 Haziran 2023

Milli Mücadele tarihimizin 99. yılını geride bırakmış bulunuyoruz. I. Dünya Savaşı’na dȃhil edilen Osmanlı Devleti; Çanakkale’de, Irak Cephesi- Kȗtu’l-amȃre’de, Sina ve Galiçya cephelerinde elde ettiği parlak zaferlere rağmen savaşın neticesini değiştiremedi ve mağluplar safında yer aldı. Galip devletlerin dikte ettirdiği mütareke ve antlaşmalar sonucunda, İstanbul’un işgaliyle Osmanlı Devleti fiilen tarih sahnesinden çekildi, topraklarımız paylaşıma açıldı.

19 Mayıs 1919 tarihi; uzun savaş yıllarının, yorgun ve yoksul düşürdüğü milletimiz için bir ümit oldu. 9. Ordu Müfettişliği görevine atanan Mirliva Mustafa Kemal Paşa bu ümidi gerçekleştirdi. Anadolu’nun bağrında icra ettiği kongrelerle milleti teşkilatlandırdı; muhtelif bölgelerde kurulan müdafaa-i hukuk cemiyetlerini bir çatı altında toplayarak, milletin bütün unsurlarıyla birlik ve beraberlik içinde istiklal için direnişi başlattı.

19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan şanlı direnişin tarihidir. Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolun başlangıç noktasıdır. 19 Mayıs, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu; milletimizin huzuru, ülkemizin esenliği dȃim olsun.

Prof.Dr. Mehmet Ali BEYHAN

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı