Kutü’l-Amâre Zaferi’nin 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi Uluslararası Sempozyumu 28 – 29 Nisan 2016, MARDİN / International Symposium on the Mesopotamian Campaign in WWI on the Occasion of the 100TH Anniversary of the Kut Al Amara Victory 28 – 29 April 2016, MARDİN


Kutü’l-Amâre Zaferi’nin 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi Uluslararası Sempozyumu 28 – 29 Nisan 2016, MARDİN / International Symposium on the Mesopotamian Campaign in WWI on the Occasion of the 100TH Anniversary of the Kut Al Amara Victory 28 – 29 April 2016, MARDİN

28 Haziran 2023

KUTÜ’L-AMÂRE ZAFERİ’NİN 100. YILI MÜNASEBETİYLE

I. DÜNYA SAVAŞI’NDA IRAK CEPHESİ

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

28 – 29 Nisan 2016, MARDİN

Kutü’l-Amâre Zaferi’nin 100. yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağcılar Belediyesi Başkanlığı  işbirliğinde 28 – 29 Nisan 2016 tarihlerinde Mardin’de “I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Osmanlı ordusunun I. Dünya Savaşı’nda mücadele ettiği cephelerden biri olan Irak Cephesi’nde, İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında meydana gelen başta Selman-ı Pak ve Kutü’l-Amâre olmak üzere pek çok muharebe vuku bulmuştur. Osmanlı ordusu tarafından öncelikle Selman-ı Pak zaferini, müteakiben de Kasım 1915’te Kutü’l-Amâre’de kuşatılmış olan İngiliz tümeni, 29 Nisan 1916’da komuta kademesi ile birlikte esir alınmıştır. İngilizler tarafından mutlak zafer kazanacakları düşüncesiyle açılmış olan bu cephedeki mağlubiyetleri İngiltere’nin büyük itibar kaybetmesine sebep olmuştur. Kutü’l-Amâre veya kısa adıyla Kut Zaferi hem yerli, hem de yabancı basında geniş bir şekilde yer almıştı. Ancak kazanılan bu tarihi zafere rağmen Osmanlı genel kurmayının bunu yeterince değerlendirememesi ve bölgedeki askeri birliklerinin büyük ekseriyetini Galiçya ve İran’a sevk etmesi sonucunda İngilizler bölgeye takviye birlikler göndererek Mart 1917’de Bağdat’ı işgal etmişlerdir.

Tarih, kültür ve gönül coğrafyamız olan bu bölge, I. Dünya savaşı sürecinde olduğu gibi 100 yıl sonra da büyük çatışmalara sahne olmakta ve siyasi coğrafya yeniden şekillendirilmeye çalışılmaktadır. Düzenlenecek bu sempozyumda günümüzde detaylı olarak çok fazla bilinmeyen Kutü’l-Amâre Zaferi’ni 100. yılında anmak,  Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi  üzerine üretilen yeni bilgileri bilim dünyasıyla buluşturmak amaçlanmaktadır.

Sempozyumda sunulacak bildiri konuları aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamakla birlikte şöyle olacaktır:

Konu Başlıkları:

 • I.Dünya Savaşı ve Irak Cephesi’nin açılış sebepleri
 • Savaş öncesi Osmanlı Devleti’nin;

Ekonomik durumu

Askerî durumu

 • Irak Cephesi’nde Osmanlı subay kadrosu
 • İngiltere’nin Basra Körfezi üzerindeki emelleri
 • Almanya’nın bölge üzerindeki emelleri;

Osmanlı Ordusu’nda Alman nüfuzu

 • Bölgenin coğrafi, ekonomik ve jeopolitik önemi

Geçmişten günümüze petrol, su ve tarım

 • Irak Cephesi’nde lojistik
 • Bölge halkının savaş sırasındaki tutumu
 • Mektup ve günlüklerde Irak Cephesi
 • Basında Irak Cephesi:Karikatür ve fotoğraflar
 • Kutü’l-Amâre zaferi ve sonrasındaki gelişmeler

Cephedeki askerî faaliyetler

Esir kampları ve esirler

General Townshend ve Mondros Mütarekesi

Hintli Müslüman subaylar ve askerler

Sempozyum Programı

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE MESOPOTAMIAN CAMPAIGN IN WWI ON THE OCCASION OF THE 100TH ANNIVERSARY OF THE KUT AL AMARA VICTORY

SEMPOZYUM KATILIM KOŞULLARI

SEMPOZYUM KURULLARI

SEMPOZYUM TAKVİMİ

KATILIM FORMU

SEMPOZYUM AFİŞİ

TAAHHÜTNAME