Kuruluşundan 90.Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu (22-26 Ekim 2013 / ESKİŞEHİR)27 Haziran 2023

KURULUŞUNDAN 90.YILINA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

(22-26 Ekim 2013 / ESKİŞEHİR)

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

BİLDİRİ KONULARI

SEMPOZYUMA KATILIM KOŞULLARI

BİLDİRİ TAM METNİ GÖNDERME

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

SEMPOZYUM KURULLARI

KATILIM FORMU

SEMPOZYUM TAKVİMİ

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

Eskişehir Valiliği, Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Atatürk Araştırma Merkezi  işbirliğinde 22-26 Ekim 2013 tarihleri arasından “Kuruluşundan 90.Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir.

İçinde bulunduğumuz yılın Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 90. Yılı olması münasebetiyle dünden bugüne tarihî süreci bütün yönleriyle değerlendirmek üzere bu sempozyum planlanmıştır.

Sempozyum çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişme sürecinin, tarihî, siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik mahiyetinin akademik bir anlayışla ortaya konulması amaçlanmaktadır.

İlgili akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak bu sempozyumun, bilgi üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları sunması ve ülkemizin yakın dönem tarihine ışık tutması beklenmektedir. 

Bildiri özetlerinin,  araştırma konusunu, kapsamını, kullanılan kaynakları ve bilime katkısını gösterecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Aşağıda, sempozyumda yer alması planlanan konu başlıkları sunulmuştur. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması şartıyla, farklı konular da teklif edilebilir.

Bildiri Konuları:

1. Ulusal ve Uluslararası Yazında Atatürk

2.Türk Siyasal Hayatı

3.Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler

4. Eğitim, Kültür,  Sanat

5. Bilim, Teknoloji ve Enformasyon

6. İdari Yapı

7. Toplumsal Hayat

8. İktisadi ve Ticari Hayat

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişim sürecini bilimsel açıdan inceleyen yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Sempozyuma bildiri ile katılmak esastır. Bildirilerde aranacak nitelikler ve başvuru formu ve diğer bilgiler Merkezimizin atam.gov.tr ve uzantılı web sayfasında yer almaktadır. Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini 31 Mayıs 2013 mesai bitimine kadar turkiyecumhuriyetisempozyumu@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir.  Özetlerin Sempozyum Düzenleme Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci duyuru yapılacaktır.

Bildiri sahiplerinin konaklama ve ulaşım giderleri Eskişehir Valiliği ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca karşılanacaktır.

Sempozyuma katılmanızı diler, saygılar sunarız.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, Eskişehir Valiliği                                   

SEMPOZYUMA KATILIM KOŞULLARI

Özet Gönderimi ve Değerlendirme

Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.  Bunun için amaçyöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren 300 kelimelik bildiri özetlerini 31 Mayıs 2013 tarihine kadar turkiyecumhuriyetisempozyumu@gmail.com adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri Sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul düzeltme ret biçiminde olacaktır. Kabul edilen bildiriler ilgililere duyurulacak ve kongre kesin programında yer alabilmeleri için 13 Eylül 2013 tarihine kadar tam metnin gönderilmesi istenecektir. Sempozyum sonrasında sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayınlanacaktır.  Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir. Anında tercüme yapılacaktır.

Tam Metin Gönderme

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 13 Eylül 2013 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli Word dosyası olarak turkiyecumhuriyetisempozyumu@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler Düzenleme Kurulu’nca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek Kongre Programı’na dahil edilecektir.

Sunuş

Sempozyumda bildiri süresi 20 dakikadır. Oturumlar Türkçe ve İngilizce olarak sunulan bildirilerden oluşturulacak ve anında çeviri gerçekleştirilecektir.

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

  1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
  2. Başlık ve yazar adından sonra 300’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
  3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
  4. Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
  5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
  6. Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Çaycı, 2002:520) şeklinde; dipnot olarak gösterilecek ise Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde-makale ise tırnak içinde ve italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.
  7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
  8. Metinle doğrudan alakalı olmayan Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı, numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.
  9. Bildiri metinleri 10 ile 20 sayfa arasında olmalıdır.

SEMPOZYUM KURULLARI

Düzenleyen Kurumlar

Atatürk Araştırma Merkezi –  Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü – Eskişehir Valiliği

Sempozyum Eş Başkanları

Dr. Kadir KOÇDEMİR (Vali) – Prof. Dr. Hasan GÖNEN (Rektör) – Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN (ATAM Başkanı)

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

Prof. Dr. Osman KÖKSAL

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN

Prof. Dr. İsmail COŞKUN

 Prof. Dr. Ömer TURAN

Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU

Prof. Dr. Mustafa TURAN

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

Prof. Dr. İhsan GÜNEŞ

Prof. Dr. İzzet ÖZTOPRAK

 Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ

Doç. Dr. Hamit PEHLİVANLI

Doç. Dr. Kenan OLGUN

Doç. Dr. Mesut ERŞAN

Doç. Dr. Kemal ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Cezmi KARASU

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

Nihat BÜYÜKBAŞ-

Prof. Dr. Halil BAL

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

Prof. Dr. İsmail COŞKUN

Prof. Dr. Çağrı ERHAN

Prof. Dr. Bedri GENCER

Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ

Prof. Dr. Selami KILIÇ

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN

Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU

Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ

Prof. Dr. Mehmet TEMEL

Prof. Dr. Mustafa TURAN

Prof. Dr. Ömer TURAN

Prof. Dr. Ömer Osman UMAR

Prof. Dr. Selma YEL

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

Doç. Dr. Kenan OLGUN

Doç. Dr. Kemal ÇELİK

Doç. Dr. Hamit PEHLİVANLI

Doç. Dr. Uğur ÜNAL

SEKRETERYA

Hüseyin TOSUN

ATAM Bilimsel Çalışmalar Müdürü

Merve UĞUR

Uzman Yardımcısı

Arzu GÜVENÇ

Uzman Yardımcısı

İLETİŞİM

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Ziyabey Cad. No: 19

06520/ Balgat – ANKARA- TÜRKİYE

Tel: +90 312 2856551

Belgegeçer : +90 312 2855527

e-posta: turkiyecumhuriyetisempozyumu@gmail.com

Web          : www.atam.gov.tr

KURULUŞUNDAN 90.YILINA ULUSLARARASI TÜRKİYE CUMUHURİYETİ SEMPOZYUMU

22-26 EKİM 2013 /   22-26 OCTOBER 2013 / ESKİŞEHİR

KATILIM FORMU / PARTICIPATION FORM

SOYADI / SURNAME              : …………………………………………………………..

ADI/NAME                                            : …………………………………………………………..

UNVAN / TITLE                                    : …………………………………………………………..

ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY : ………………………………………………………….

BÖLÜM / DEPARTMENT                    :…………………………………………………………..

ADRES / ADDRESS                             :……………………………………………………………

ŞEHİR / CITY                            :……………………………………………………………

ÜLKE / COUNTRY                               :……………………………………………………………

TELEFON /PHONE                               :……………………………………………………………

FAKS / FAX                                           :……………………………………………………………

E-POSTA/ E-MAIL                                :……………………………………………………………

ÇALIŞMA ALANI / RESEARCH FIELD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BİLDİRİ BAŞLIĞI/ PAPER TITLE

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

BİLDİRİ ÖZETİ / ABSTRACT

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ANAHTAR KELİMELER / KEY WORDS

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ÖZGEÇMİŞ / C.V.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

SUNUMDA KULLANILACAK EKİPMAN/AUDIOVISUAL EQUIPMENT

TEPEGÖZ/OVER HEAD PROJECTOR SLAYT/SLIDE PROJECTOR      PROJECTION/PROJECTOR

                 O                                                        O                                                   O

 DİĞER/OTHER

İMZA / SIGNATURE

  SEMPOZYUM TAKVİMİ  
 Sempozyum duyurusunun ilanı   Mart 2013 
 Bildiri özetlerinin gönderilmesi  Mart – 31 Mayıs 2013
 Kabul edilen özetlerin bildirimi  30 gün içinde
 Bildiri metinlerinin gönderilmesi için son tarih  13 Eylül 2013
 Sempozyum kesin programının ilanı  4 Ekim 2013
 Bildiri özetleri kitapçığının yayımlanması  4 Ekim 2013
 Sempozyum  22-26  Ekim 2013
 Sunulan Bildirilerin Yayımlanması Ocak-Temmuz 2014