Kuruluşundan 90.Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu (22-26 Ekim 2013 / ESKİŞEHİR)


Kuruluşundan 90.Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu (22-26 Ekim 2013 / ESKİŞEHİR)

27 Haziran 2023

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

 Eskişehir Valiliği, Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Atatürk Araştırma Merkezi  işbirliğinde 22-26 Ekim 2013 tarihleri arasından “Kuruluşundan 90.Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir.

Sempozyum çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişme sürecinin, tarihî, siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik mahiyetinin akademik bir anlayışla ortaya konulması amaçlanmaktadır.

İlgili akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak bu sempozyumun, bilgi üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları sunması ve ülkemizin yakın dönem tarihine ışık tutması beklenmektedir. 

Bildiri özetlerinin,  araştırma konusunu, kapsamını, kullanılan kaynakları ve bilime katkısını gösterecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Aşağıda, sempozyumda yer alması planlanan konu başlıkları sunulmuştur. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması şartıyla, farklı konular da teklif edilebilir.

Bildiri Konuları:

1. Ulusal ve Uluslararası Yazında Atatürk

2.Türk Siyasal Hayatı

3.Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler

4. Eğitim, Kültür,  Sanat

5. Bilim, Teknoloji ve Enformasyon

6. İdari Yapı

7. Toplumsal Hayat

8. İktisadi ve Ticari Hayat

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişim sürecini bilimsel açıdan inceleyen  bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Sempozyuma bildiri ile katılmak esastır. Bildirilerde aranacak nitelikler ve başvuru formu ve diğer bilgiler Merkezimizin atam.gov.tr ve uzantılı web sayfasında yer almaktadır. Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini 31 Mayıs 2013 mesai bitimine kadar turkiyecumhuriyetisempozyumu@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir.  Özetlerin Sempozyum Düzenleme Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci duyuru yapılacaktır.

Bildiri sahiplerinin konaklama ve ulaşım giderleri Eskişehir Valiliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca karşılanacaktır

Sempozyuma katılmanızı diler, saygılar sunarız.

Eskişehir Valiliği- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü-Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

BİLDİRİ KONULARI

SEMPOZYUMA KATILIM KOŞULLARI

BİLDİRİ TAM METNİ GÖNDERME

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

SEMPOZYUM KURULLARI

KATILIM FORMU

SEMPOZYUM TAKVİMİ

SEMPOZYUM BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

FROM THE ESTABLISHMENT TO THE 90th ANNIVERSARY – THE REPUBLIC OF TURKEY THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM CALL FOR PAPERS