Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi ve Kongreler


Kitap Hakkında

Bu kitap, 2019 yılının Milli Mücadele’nin 100.Yılı olması nedeniyle Atatürk Araştırma Merkezi tarafından 24-26 Nisan 2019 tarihlerinde Erzurum’da Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen “Milli Mücadele’nin 100.Yılı: Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi ve Kongreler Uluslararası Sempozyumunda” sunulan bildirilerden oluşmaktadır.

Türk Milli Mücadelesi, hiç şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti’nin ve onun ana ilkelerinin temellerinin atıldığı yakın Türk tarihinin en önemli dönemidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin özünü oluşturan milli egemenlik, halk yönetimi, TBMM’nin üstün konumu gibi temel kamu hukuku ilkeleri, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini yürüttüğü bu tarihi dönemde oluşmuştur. Bilindiği gibi 1919 yılı, Milli Mücadele’nin teşkilatlanma aşamasının en önemli sürecini oluşturmaktadır. Bu süreçte bir taraftan vatanın birçok parçası işgale uğrarken, diğer taraftan Milli bağımsızlık hareketinin temelleri atılmış, özellikle 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi olarak Anadolu’ya geçişi ile başlayarak, Amasya Genelgesi ve akabinde gerçekleştirilen Erzurum ve Sivas Kongreleriyle Milli Mücadele’nin amaç, yöntem ve hedefleri belirlenmiştir. Yine 1919 yılındaki gelişmeler Milli Mücadelenin ilk icra organı olan Heyet-i Temsiliye’nin kuruluşunu sağlarken, Mustafa Kemal Paşa’yı Türk Milli Mücadelesi ve Türk Milleti’nin önderi olarak tarih sahnesine çıkarmıştır.

2019 yılının bütün bu önemli olayların 100. Yıldönümü olması sebebiyle Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından TBMM’nin açılışına kadar yaşanan askeri, siyasi ve sosyal gelişmelerin konu edinen bildiriler yer almaktadır.

Yazar Hakkında

Künye

Yazar : ATAM
ISBN : 978-975-17-4794-33
Basım Yılı : 2019
Yayın No : 502
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
Ebatı : 16 x 24 cm