Kazakistan – Türkiye İlişkilerinin Geleceği Uluslararası Sempozyumu (03-05 Ekim 2013 /Almatı / Kazakistan)27 Haziran 2023

SEMPOZYUM DUYURUSU

Atatürk Araştırma Merkezi, Stratejik Düşünce Enstitüsü ve Avrasya Araştırma Enstitüsü (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi) işbirliğinde 03-05 Ekim 2013 tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı Şehrinde “Kazakistan-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir.

Sovyet sonrası dönemde Kazakistan-Türkiye ilişkilerine önem verilmeye çalışılsa da istenilen sonuçlar elde edilememiştir. Ekonomik ve siyasi ilişkiler devam etmiş fakat kültürel ilişkiler zayıf kalmıştır. İki toplum arasındaki sosyal ve kültürel birçok benzerliğe rağmen, bugüne kadar istenilen düzeyde bir iletişimin oluşturulamamasının en önemli nedenlerinden biri Türkiye’nin son yıllara dek kapsamlı bir kültür politikası ya da perspektif geliştirememiş olmasıdır. Bu nedenle her iki ülkenin akademisyen ve diğer ilgili uzmanlarının bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması, iki ülke arasındaki etkileşimin gelişmesi için önem kazanmaktadır.

Bir diğer husus da, son dönemde önemi artan Avrasya Ekonomik İşbirliği Projesi’dir. Bu proje, Kazakistan’ın önemini daha çok artıracaktır. Bu bağlamda, Türkiye’nin bölgeye yönelik politikasının seyri olası ve olası sonuçlar üzerinde değerlendirme yapılması iki ülke açısından oldukça önemlidir.

Bu gerekçeden yola çıkan kurumlar “Kazakistan-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Uluslararası Sempozyumu’nu düzenlemekle ekonomik, siyasi ve toplumsal gelişmeler ışığında Kazakistan ve Türkiye İlişkilerini değerlendirerek, iki ülke arasındaki diyaloğun gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir. Sempozyum ile Sovyet yönetiminin dağılmasından günümüze, Orta Asya’daki jeopolitik değişimlerde Türkiye ve bölgesel/diğer politik güçlerin etkisi tartışılarak önümüzdeki süreçte yapılması gerekenler üzerine fikir üretilmesine katkı sağlanacaktır. Bunun yanı sıra, iki ülke arasındaki ticaret ve eğitim alanlarındaki faaliyetler incelenerek ülkelerin birbirleri üzerinde oluşturdukları imajı daha iyi anlama ve sorunlar üzerine çözüm üretme fırsatı doğacaktır.

İki tam gün sürmesi öngörülen Sempozyum ile karşılıklı bilgi ve fikir paylaşımı ışığında iki ülkenin dış politikadaki yaklaşımlarının ayrıntılı olarak tespit edilmesi, aralarındaki iletişimsizliğin ve önyargıların ortadan kaldırılması, karşılıklı işbirliğine dayalı projeler üretilmesi gibi hedeflere ulaşılması öngörülmektedir.

İki ülkenin akademisyen ve uzmanlarının fikir alışverişi yapmasına imkân tanıyarak, yukarıda belirtilen hususlara yönelik çözüm üretilmesi için uygun ve kalıcı bir zeminin oluşturulması öngörülen bu sempozyum çerçevesinde yaklaşık 20 civarında bilimsel tebliğ sunulacak, üç adet yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecektir. Türkçe, Kazakça, İngilizce ve Rusça simultane çeviri yapılacaktır. Sempozyum sonucunda ortaya çıkarılacak özet sonuç raporu kamuoyuyla paylaşılarak ve ilgilileri için bildiri kitabı Türkçe ve Kazakça olarak yayımlanacaktır.

Sempozyum alt başlıkları:

  • Siyaset, Diplomasi ve Uluslararası ilişkiler
  • Kazakistan-Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkileri
  • Kazakistan-Türkiye Kültür ve Eğitim İlişkileri
  • Kazakistan’ın  Küresel ve Bölgesel Konumu ve Dış İlişkilerine Etkisi
  • Türkiye’nin Küresel ve Bölgesel Konumu ve Dış İlişkilerine Etkisi

SEMPOZYUM ORGANİZASYON KOMİTESİ

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

Prof. Dr. Yasin AKTAY

Prof. Dr. Birol AKGÜN

Doç. Dr. Erkin EKREM

Nihat BÜYÜKBAŞ

Aydın BOLAT

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Çağrı ERHAN

Prof. Dr. Aytekin GELERİ

Doç. Dr. Ahmet UYSAL

Doç. Dr. Murat CEMREK

Sekreterya

Hüseyin TOSUN

Fatih SEZGİN

Duygu TÜRKER

Arzu GÜVENÇ

 
 

İLETİŞİM

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Ziyabey Cad. No: 19

06520/ Balgat – ANKARA- TÜRKİYE

Tel: +90 312 2856551

Belgegeçer : +90 312 2855527

e-posta:

Web          : www.atam.gov.tr

Stratejik Düşünce Enstitüsü

Çetin Emeç Blv. 4. Cad. 1330 Sok. No: 12 06460 Aşağı Öveçler Mah. Çankaya/ANKARA

Tel: +90 0312 4738041-42-45

Belgegeçer: +90 0312 4738046

E-Posta :   sde@sde.org.tr